Day: ตุลาคม 11, 2015

เปิดร้านโชห่วยรับของจากโรงงาน ทำสต๊อกสินค้าอย่างไร?

ธุรกิจในครอบครัวของผม เป็นธุรกิจห้างร้านครับ ประเภทไปรับสินค้ามาจากโรงงานที่ผลิตสินค้านั้นๆโดยตรง โดยสินค้าที่ทางร้านของครอบครัวผมรับมาขายนั้น จะเป็นสินค้าจำพวกขนม ของเล่นเด็ก อุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็ก และอื่นๆ เป็นต้น