Day: พฤศจิกายน 11, 2015

แชร์ประสบการณ์เปิดร้านเครื่องสำอางเกาหลี

ปัจจุบันมีหลายคนที่ผันตัวเองจากการทำงานประจำมาทำธุรกิจส่วนตัว อาทิเช่น ธุรกิจขายเสื้อผ้า ขายรองเท้า ธุรกิจขายกระเป๋า รวมไปถึงธุรกิจขายเครื่องสำอางค์ ที่กำลังเป็นที่นิยมและสินค้าที่เรากำลังขายดิบขายดีในช่วงนี้คือเครื่องสำอางต์เกาหลีถือว่าเป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยม