Day: มีนาคม 25, 2022

ถอดรหัสศาสตร์แห่ง “มูเตลู” ทำไมคนรุ่นใหม่ถึงมีความเชื่อแบบเดิม

เรื่องราวแห่งความเชื่อ ของขลัง ไสยศาสตร์ การดูดวง สิ่งเหล่านี้ล้วนอยู่ในวัฒนธรรมของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณีที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน