Day: พฤษภาคม 6, 2022

รู้ทันความต้องการลูกค้าด้วย Chat Tag

Chat Tag เครื่องมือที่จะทำให้แอดมินสามารถจัดระเบียนการแชทกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ Chat Tag คืออะไร เทคนิคการใช้งาน Chat Tag ทำได้อย่างไร ไปหาคำตอบกัน