Day: กรกฎาคม 7, 2022

How to ตั้งค่า facebook เพื่อความเป็นส่วนตัว เล่นได้สนุกมากขึ้น

แนะนำวิธีตั้งค่า Facebook ทุกรูปแบบ ทั้งการโพสต์ บล็อก จำกัดสิทธิ์การเข้าถึง เพื่อล็อคเฟสบุ๊คไม่ให้คนอื่นส่อง ช่วยเพิ่มความปลอดภัย เล่นเฟสบุ๊คได้สนุกมากยิ่งขึ้น