Day: เมษายน 19, 2023

การตลาดแบบ Influencer marketing คืออะไร เวิร์กจริงหรือหลอก?

เรื่องราวของ Influencer marketing ที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำการตลาดในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยโซเชียลมีเดีย มันทำงานอย่างไร ทำแล้วจะเวิร์กจริงไหมมาดูกัน