ZORT จัดงาน Exclusive Dinner Party

1,324 views

บริษัท ซอร์ทเอาท์ จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงลูกค้าคนพิเศษ “ZORT’s Exclusive Dinner Party” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ร้าน Mother May I โดยภายในงานลูกค้าคนพิเศษ พาร์ทเนอร์ และทีมบริหารของ ZORT ได้มีโอกาสร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน และเป็นกันเอง

 

 

คุณสวภพ ท้วมแสง (คุณป๊อบ) CEO และ Co-Founder ของ ZORT กล่าวขอบคุณลูกค้าคนพิเศษทุกคนที่มาร่วมงาน และให้ความไว้วางใจสนับสนุน ZORT ด้วยดีเสมอมา ในปีถัดไป ZORT จะยังคงพัฒนาระบบต่อไปอย่างต่อเนื่อง และยินดีรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าทุกท่านไปพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่จะเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการข้อมูลให้ธุรกิจ Commerce ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล:support@zortout.com

Line: @zort

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x