ทำความรู้จัก กลยุทธ์การตลาด คนทำธุรกิจควรรู้ ก่อนตัดสินใจลงทุน

380 views

เคยสงสัยไหม? ทำไมคนทำธุรกิจบางคนก็ประสบความสำเร็จ แต่บางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเลยสักครั้ง จริง ๆ แล้วการทำธุรกิจจะให้ประสบความสำเร็จนั้น ว่าเป็นเรื่องง่ายก็ง่าย หรือจะว่าเป็นเรื่องยากก็ยากมาก หลายคนอาจคิดว่าถ้าเลือกทำธุรกิจในสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้ว ธุรกิจก็จะต้องประสบความสำเร็จแน่นอน จริง ๆ แล้วคิดอย่างนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไร กลับเป็นสิ่งที่ดี แต่ความสนใจในธุรกิจที่เรารักอย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอ การทำธุรกิจอะไรก็ตามจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ สิ่งที่จะต้องมีอย่างแรกเลยก็คือ กลยุทธ์การตลาด เพราะมันคือหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจที่ควรจะต้องมี เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจของเราเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้อง ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จัก กลยุทธ์การตลาด คืออะไร กลยุทธ์การตลาด มีอะไรบ้าง มาดูกัน

กลยุทธ์การตลาด สิ่งที่คนทำธุรกิจควรต้องรู้และเข้าใจ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ

กลยุทธ์การตลาด คืออะไร 

กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ การวางแผนพื้นฐานหรือกรอบแนวทางเชิงปฏิบัติ เพื่อให้คนที่ทำธุรกิจนั้นสามารถก้าวเดินไปถึงเป้าหมายได้อย่างที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จ โดยกลยุทธ์การตลาดนั้นจะมีโครงสร้างหลัก ได้แก่ 4P และสามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็น กลยุทธ์การตลาด 8P ซึ่งกลยุทธ์การตลาดเหล่านี้เราสามารถปรับมาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองได้ เพื่อใช้กำหนดตลาดเป้าหมายทางการตลาดอย่างชัดเจน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการในภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างคุณค่าให้เกิดความประทับใจจนเกิดการกลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับลูกค้า และจะช่วยทำให้ธุรกิจของเราสามารถบรรลุเป้าหมายจนประสบความสำเร็จได้

องค์ประกอบของกลยุทธ์ทางการตลาด มีอะไรบ้าง

ก่อนทำความรู้จัก Marketing Strategy มีอะไรบ้าง สิ่งแรกที่ควรต้องรู้ก่อนว่ากลยุทธ์การตลาดมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เพื่อให้คนทำธุรกิจได้ทำความเข้าใจกับกลยุทธ์ให้มากขึ้น ดังนี้

 • ขอบเขต การจะเริ่มทำกลยุทธ์การตลาดเพื่อธุรกิจนั้น สิ่งต้องมีคือขอบเขตการดำเนินงานที่ครอบคลุม รวมทั้งถึงการกำหนดสัดส่วนสำหรับในการปฏิบัติงานที่มีส่วนข้องเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์อย่างชัดเจน
 • เป้าหมายและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบนี้ถือว่าสำคัญและจำเป็นมาก ๆ หากไม่องค์ประกอบเหล่านี้ก็จะไม่สามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดได้ นอกจากนี้ต้องกำหนดระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความชัดเจน เช่น การตั้งเป้าหมายว่าไตรมาสนี้ หรือปีนี้ธุรกิจจะต้องทำกำไรได้เท่าไหร่ 
 • การจัดสรรทรัพยากร สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้กลยุทธ์การตลาดสำเร็จ ส่วนหนึ่งมาจากจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยทรัพยากรที่ว่านี้จะเป็น ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางการเงิน เป็นต้น
 • การได้เปรียบทางการแข่งขัน แน่นอนการทำธุรกิจย่อมต้องมีการแข่งขัน ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดต้องสามารถบอกได้ว่ามีกลยุทธ์ข้อไหนที่สามารถได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อประโยชน์ให้กับธุรกิจ จะได้วางแผนดำเนินงานในขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง
 • การส่งเสริมธุรกิจ องค์ประกอบนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมให้กลยุทธ์การตลาดได้ การส่งเสริมก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ ยกตัวอย่างกลยุทธ์การขาย การจัดโปรโมชั่น เพื่อเป็นการสร้างยอดขาย หรือทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

กลยุทธ์การตลาด 8P มีอะไรบ้าง มีประโยชน์ยังไงกับความสำเร็จของธุรกิจ

จริง ๆ แล้วกลยุทธ์การตลาด 8P ถูกแตกแยกต่อยอดมาจาก กลยุทธ์การตลาด 4P ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางการตลาดที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน และถือเป็นหัวใจสำคัญที่คนทำธุรกิจควรต้องรู้จัก รวมถึงทำความเข้าใจแล้วสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจหรือองค์กรของตัวเอง และกลยุทธ์การตลาด 8P นับว่าเป็นกลยุทธ์ที่เหล่าบรรดานักธุรกิจให้การยอมรับว่ามีประสิทธ์ภาพและประสิทธิผลได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ 8P กลยุทธ์การตลาด มีอะไรบ้าง มาดูกัน

 1. Product กลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คือ สินค้าหรือบริการ โดยคนวางกลยุทธ์การตลาดนั้นจะต้องรู้จักจุดเด่นและจุดด้อยของผลิตภัณฑ์คืออะไร แล้วจะทำอย่างไรเพื่อให้จุดด้อยของผลิตภัณฑ์เหลือน้อยที่สุด หรือแทบจะไม่มีเลย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ และเพิ่มคุณค่าให้อยู่เหนือคู่แข่ง
 2. Public Relation กลยุทธ์ข่าวสาร นับว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีความสำคัญมาก ๆ เนื่องจากยุคนี้เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ์ที่จะนำความสำเร็จให้กับธุรกิจนั้น ต้องมาจากการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร สร้างแรงดึงดูดความสนใจ และสร้างทัศนคติเชิงบวกที่ผู้บริโภคมีต่อองค์กร 
 3. Price กลยุทธ์ด้านราคา สิ่งนี้ถือว่าสำคัญมาก คนทำธุรกิจหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจ และคิดว่าการที่ตั้งราคาถูกกว่าคู่แข่งจะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จ แต่ถ้ามองในมุมมองของนักการตลาดที่จะต้องวางกลยุทธ์แล้วนั้น การตั้งราคาจะต้องให้เหมาะสมกับต้นทุน รวมถึงสอดคล้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไม่ใช่นึกจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ และการวางกลยุทธ์การตลาด สิ่งสำคัญต้องมองให้ออกว่าราคาที่ตั้งนั้นลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้
 4. Place กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย สิ่งต่อมาที่นักการตลาดจะต้องทำเลยคือการวางแผนช่องทางการในขายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางในการกระจายสินค้านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างกำไรรายได้ให้กับธุรกิจ หากสามารถส่งสินค้าให้ถึงผู้บริโภคโดยตรงได้ก็จะช่วยทำกำไรได้มากกว่าการที่จะผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งปัจุจับนช่องทางการขายก็ไม่ได้มีแค่ตามห้างค้าปลีกแล้ว แต่ยังมีการขายทางออนไลน์ ดังนั้น นักการตลาดจึงจำเป็นต้องศึกษาเพื่อนำมาวางแผนกลยุทธ์ต่อไป
 5. Promotion โปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการตลาด เป็นกลยุทธ์เชิงจิตวิทยาอย่างหนึ่ง ด้วยความที่ใครเห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้มีการจัดโปรโมชั่น มีของแถมแจก หรือส่วนลด จะเป็นการกระตุ้นทำให้ผลิตภัณฑ์นั้น สามารถขายได้มากขึ้น ทั้งนี้ การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ควรมาพร้อมกับการตลาดที่ดี ทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด
 6. Packaging กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ ซึ่งบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนเป็นหน้าตาสินค้าของเรา หาก Packaging ได้มีการออกแบบสวยงามและสร้างสามารถความโดดเด่นได้ จะช่วยสร้างแรงดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค รวมถึงการตัดสินใจในการซื้อ หากสินค้ามีคุณภาพดีมาก แต่ทำ Packaging ออกมาได้ไม่ค่อยดีนักก็เหมือนเป็นการตัดโอกาสทางการขายให้กับสินค้า
 7. Personal กลยุทธ์บุคลากรหรือพนักงานขาย ก็เป็นหนึ่งกลยุทธ์การตลาดที่จะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จได้ ช่วยสร้างยอดขายให้กับสินค้าหรือบริการ จริง ๆ ไม่ได้สูตรกำหนดตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับธุรกิจหรือองค์กรของเรา และสิ่งสำคัญที่ธุรกิจจำเป็นต้องมีคือการใส่ใจและให้ความสำคัญบุคลากรทุกตำแหน่ง เช่น การฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะความรู้ในตำแหน่งที่ทำอยู่ หรือ การให้ค่าคอมมิชชั่นเพื่อเป็นแรงกระตุ้นที่จะช่วยสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น ถือเป็นแรงจูงใจที่ดี
 8. Power กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความเกี่ยวข้องกับอำนาจ ถือเป็นการสร้างกลยุทธ์ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการต่อรอง ควบคุม และแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้ากับคู่แข่งทางการตลาด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อธุรกิจของเรามากที่สุด

5 กลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จ นำมาปรับใช้ได้จริง

ใครเพิ่งเริ่มต้นหัดทำธุรกิจอาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้ในการวางแผนทำกลยุทธ์การตลาด วันนี้เราก็ได้คัดตัวอย่างกลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จ และเพื่อน ๆ ยังสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองได้ โดยการยกตัวอย่างกลยุทธ์การขายนั้น ต้องบอกก่อนว่าสามารถนำไปใช้ได้กับธุรกิจเลย และเชื่อว่าหากใครที่ได้ทำตามจะต้องประสบความสำเร็จ ส่วนจะมีตัวอย่างกลยุทธ์การตลาดอะไรบ้างนั้น ตามไปดูกันเลย

 • แจกฟรี กลยุทธ์การตลาดนี้มักจะใช้ได้ผลเสมอ ด้วยลักษณะนิสัยพื้นฐานคนส่วนใหญ่มักจะชอบของที่แจกฟรี จึงทำให้หลายธุรกิจเลือกใช้กลยุทธ์นี้ เพื่อให้สินค้าหรือบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งวิธีใช้กลยุทธ์แจกฟรีนี้ง่ายมาก ๆ เช่น ถ้าคิดว่าจะขายขนมหรือเบเกอรี่ อาจจะลองทำเป็นชิ้นที่มีขนาดเล็ก เพื่อแจกให้คนทั่วไปได้ชิมฟรี หรือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์แนะนำให้ลองทำขนาดทดลอง เพื่อแจกให้คนได้ลองใช้
 • โฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) ยุคสมัยนี้เชื่อว่าคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโซเชียลมีเดีย ต้องยอมว่าพลังโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อของกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก และกลยุทธ์การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย ยังช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมหาศาล และผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าเดิมหลายเท่า แล้วก็สามารถโปรโมทธุรกิจได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังทำได้หลากหลายและเจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง เช่น การลงโฆษณากับ Facebook หรือ Youtube เป็นต้น
 • เลือกใช้กลยุทธ์แบบบอกต่อ (Referral Marketing) ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจเลือกซื้อหรือบริการนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยเชื่อคำโฆษณาต่าง ๆ แต่กลับเชื่อคำแนะนำรีวิวของเพื่อน หรือคนรู้จัก รวมถึงคนดัง (Influencer) และกลยุทธ์การตลาดนี้ยังสามารถสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง และยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของเราอีกด้วย
 • การร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดนี้ถือเป็นการช่วยขยายฐานกลุ่มลูกค้าของเราให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการจับมือร่วมกันระหว่าง 2 แบรนด์ โดยจะเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือต่างธุรกิจก็ได้เช่นกัน และทั้ง 2 แบรนด์จะต้องมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน แล้วก็สร้างสรรค์ความแปลกใหม่ เช่น ธุรกิจอาหารอาจจะจับมือกับเครื่องดื่ม เป็นต้น
 • Influencer Marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดออนไลน์เลือกใช้ Influencer ในการทำโฆษณาให้กับสินค้าหรือบริการ เช่น ดารา นักแสดง Blogger และ YouTuber ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก โดยการคิดคอนเทนต์ให้น่าสนใจ ชวนให้ติดตามมากขึ้น อาจจะให้พูดถึงสินค้าของเราในเชิงบวก ซึ่งกลยุทธ์นี้เป็นการทำการตลาดที่เข้าถึงผู้เป้าหมายได้ตรงมากที่สุด แถมยังได้ผลลัพธ์ที่ดีมากอีกด้วย 

จากที่ได้อ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบ คนที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจน่าจะพอเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดบ้าง หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับคนทำธุรกิจทุกคน ใครที่ยังลองผิดลองถูกอยู่ ลองนำตัวอย่างกลยุทธ์การตลาดเหล่านี้มาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจของคุณได้ เพราะกลยุทธ์จะดีได้นั้นจะต้องถูกเอาไปปฏิบัติจริงจนได้ดี

นอกจากนี้การทำ Marketing Strategy ให้ธุรกิจสำเร็จนั้น ไม่ใช่อยู่แค่ความแปลกใหม่ หรือความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร แต่จะต้องดูด้วยว่าสินค้าหรือบริการของเรา ต้องการขายให้ใคร แล้วกลยุทธ์การตลาดที่เลือกใช้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่า ถ้าไม่เช่นนั้นอาจทำให้ต้องเสียเงินเปล่าประโยชน์ และในการลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ตาม ควรศึกษาให้ละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน และที่สำคัญเพื่อช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

โทร 02.026-6423

Line: @zort

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x