การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 6w1h คืออะไร ตั้งคำถามแบบไหน

4,349 views

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 6w1h มีการวิเคราะห์อย่างไร พร้อมตัวอย่างที่น่าสนใจ 

 

หนึ่งในหัวใจหลักของการทำธุรกิจก็คือ กลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภค การทำความเข้าใจและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าของเรา จะช่วยปูแนวทางและสร้างฐานธุรกิจของคุณให้แข็งแรงได้ และยังต่อยอดช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในอนาคตอีกด้วย ซึ่งเรามีหลักการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 6w1h ง่าย ๆ ที่จะมาช่วยคุณล็อคกลุ่มเป้าหมายและวิเคราห์อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น 

 

นักธุรกิจหญิงกำลังใช้ทฤษฎี 6w1h

 

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 6w1h คืออะไร 

ทฤษฎี 6w1h เป็นกรอบที่ใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วยการถามคำถามสำคัญหกข้อ แต่ละข้อเริ่มต้นด้วย “W” (Who, What, Where, When, Why, Whom) และอีกหนึ่งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย “H” (How) คำถามเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัยและนักการตลาดเจาะลึกปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกและการกระทำของผู้บริโภค ต่อไปนี้คือรายละเอียดของ 6w1h 

 

Who ใคร (ลูกค้าของคุณคือใคร) 

คำถามนี้มุ่งเน้นไปที่การระบุกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราจะขาย การทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลประชากร เพศ อายุ พฤติกรรม จิตวิทยา และความชอบส่วนตัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

What อะไร (ลูกค้าของคุณต้องการซื้ออะไร) 

คำถามนี้เจาะลึกผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะที่ผู้บริโภคสนใจที่จะซื้อ รวมถึงการวิเคราะห์คุณสมบัติ คุณประโยชน์ และจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจข้อเสนอเฉพาะ หรืออะไรที่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ เช่น ราคา โปรโมชั่น คุณภาพสินค้า ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ เป็นต้น

 

Why ทำไม (ทำไมลูกค้าถึงต้องซื้อสินค้าของคุณ) 

คำถามนี้มุ่งเน้นไปที่แรงจูงใจและตัวกระตุ้นเบื้องหลังการตัดสินใจของผู้บริโภค ด้วยการทำความเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังในการซื้อ ธุรกิจต่าง ๆ จะสามารถปรับแต่งข้อความและการนำเสนอคุณค่าเพื่อให้ตรงใจผู้บริโภคได้ดีขึ้น รวมถึงการพิจารณาเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ คือซื้อมาทำอะไร เช่น ซื้อมาใช้เอง ซื้อมาเพื่อเป็นของขวัญ ซื้อมาเพื่อขายต่อ เป็นต้น 

 

Where ที่ไหน (ลูกค้าของคุณจะซื้อสินค้าที่ไหน) 

คำถามนี้กล่าวถึงสถานที่และช่องทางที่ผู้บริโภคทำการซื้อ ครอบคลุมทั้งที่ตั้งทางกายภาพ (ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า) และแพลตฟอร์มดิจิทัล (ตลาดออนไลน์ เว็บไซต์) ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางการช้อปปิ้งของผู้บริโภค 

 

When เมื่อใด (ลูกค้าของคุณจะซื้อสินค้าเมื่อใด) 

คำถามนี้เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาในการซื้อของผู้บริโภค โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ฤดูกาล แนวโน้ม และรูปแบบการซื้อ เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาดและการจัดการสินค้าคงคลัง ยกตัวอย่างเช่น หากสินค้าของคุณเป็นกระเช้าของขวัญ สินค้าเหล่านั้นก็มักจะถูกขายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ จึงอาจจะต้องมีการกระตุ้นยอดขายด้วยการจัดโปรโมชั่นช่วงนั้น ๆ ด้วย 

 

Whom (ใครเป็นผู้ส่วนในการตัดสินใจซื้อสินค้ากับลูกค้าของคุณ) 

คำถามนี้หมายถึงผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น คนในครอบครัว คนใกล้ชิด เพื่อนสนิท ญาติพี่น้อง หรือคนในสังคมออนไลน์ เช่น คนที่มารีวิวสินค้า บล็อกเกอร์ต่าง ๆ เน็ตไอดอล ดารา และบุคคลที่มีชื่อเสียง ที่เคยใช้สินค้าของคุณและมาบอกต่อในช่องทางต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของคุณตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น 

 

How อย่างไร (พวกเขาซื้ออย่างไร) 

คำถามนี้จะตรวจสอบกระบวนการตัดสินใจซื้อ รวมถึงขั้นตอนที่ผู้บริโภคดำเนินการ เช่น การซื้อสินค้าในช่วงโปรโมชั่น ช่องทางการซื้อสินค้าและการชำระเงินที่สะดวกรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้เป็นการวิจัยกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลนี้สามารถแนะนำนักการตลาดในการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการจัดจำหน่ายและช่องทางการชำระเงินได้ เพื่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง 

 

 

ตัวอย่างสินค้าของเล่นที่ใช้ทฤษฎี 6w1h

 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 6w1h ตัวอย่างที่น่าสนใจ 

 

ต่อไปนี้เป็นการนำเสนอทฤษฎีหลัก 6w1h ตัวอย่างประกอบที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเรายกตัวอย่างสินค้าเป็นของเล่นเด็ก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

  • Who : กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ กลุ่มคุณแม่คุณพ่อมือใหม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่หาของเล่นให้หลาน ๆ 
  • What : ของเล่นเด็กมีหลายประเภท เช่น ของเล่นเด็กกระตุ้นพัฒนาการ ของเล่นเด็กตามกระแส ของเล่นเด็กจากการ์ตูนที่มีชื่อเสียง ซึ่งก็แบ่งเป็นเด็กหลายวัยด้วยกัน คือ เด็กก่อนวัยเรียน เด็กเพิ่งเริ่มเข้าเรียน และเด็กวัยเรียน 
  • Why : ทำไมลูกค้าต้องซื้อของเล่นจากเรา อาจมีด้วยหลายเหตุผล เช่น ของมีคุณภาพ สินค้าราคาถูก มีการจัดโปรโมชั่น เป็นแบรนด์แท้มีลิขสิทธิ์รองรับ ไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อลูกหลาน 
  • Where : ลูกค้าของคุณอาจจะซื้อสินค้าตามช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ เพราะไม่ค่อยมีเวลา หรือลูกค้าของคุณอาจจะซื้อของตามร้านค้าทั่วไป ซึ่งได้แก่ ผู้สูงวัย เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย เพราะไม่ค่อยถนัดสั่งของจากทางออนไลน์ 
  • When : หากเป็นของเล่นกระตุ้นพัฒนาการ ลูกค้าก็อาจจะซื้อสินค้าตามอายุที่เติบโตขึ้น หากเป็นของเล่นตามกระแส ลูกค้าก็จะซื้อสินค้าในช่วงเทศกาล วันสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น 
  • Whom : บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าของลูกค้า อาจได้แก่ ลูก หลาน คู่ ครอง พ่อ แม่ หรือญาติพี่น้อง ที่มีสิทธิ์ช่วยในการตัดสินใจซื้อ 
  • How : ลูกค้าอาจซื้อสินค้าของเราผ่านทางออนไลน์ เพราะไม่ต้องออกนอกบ้าน มีช่องทางการชำระเงินที่สะดวกรวดเร็ว มีการจัดส่งที่เชื่อถือได้ หรืออาจมีบริการเก็บเงินปลายทาง 

 

ประโยชน์ของการใช้ทฤษฎี 6w1h

 

ประโยชน์การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 6w1h 

 

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 6w1h มีประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้สามารถวิเคราะห์ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะมาเป็นลูกค้าของเราได้อย่างแม่นยำและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 

วยให้เห็นส่วนแบ่งการตลาดได้ชัดเจน 

การวิเคราะห์ 6W1H จะช่วยให้เราเห็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์เราได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการ ความชอบ และการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้เห็นส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มเป้าหมายได้ และตัดสินใจลงทุนกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างคุ้มค่า 

 

ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด 

การทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคตามหลักทฤษฎี 6w1h จะช่วยให้เราวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเราเห็นถึงแนวโน้มและทิศทางของกลุ่มเป้าหมายหรือความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนนั่นเอง 

 

ช่วยในการปรับปรุงกิจธุรกิจของเรา 

การใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 6w1h จะช่วยเห็นถึงแนวทางและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้เราคาดเดาสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ จึงนำมาสู่การปรับปรุงสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมถึงช่องทางการชำระเงินที่รวดเร็ว และการเลือกบริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

 

6w1h คือเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ช่วยให้ธุรกิจต่างปรับแต่งกลยุทธ์การตลาด ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ และปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อต่อยอดธุรกิจของคุณให้เติบโตขึ้นในทุกด้าน 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort