ใบกำกับภาษีคืออะไร ? เรื่องสำคัญที่ที่เจ้าของธุรกิจต้องทำความเข้า

466 views

ใบกำกับภาษีคืออะไร ? มีกี่ประเภท ? ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องให้ความสำคัญ

 

พื้นฐานสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้ และทำความเข้าใจให้ดีก็คือใบกำกับภาษี เพราะเป็นเอกสารสำคัญที่อยู่ในระบบภาษีและส่งผลต่อการทำธุรกิจ ซึ่งการออกใบกำกับภาษีแต่ละประเภทนั้นก็มีความแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป สำหรับใครที่กำลังสงสัยหรือต้องการคำตอบในเรื่องของใบกำกับภาษีอยู่ละก็ ตามมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างที่ต้องรู้ 

 

 

ใบกำกับภาษีคืออะไร ?

 

ใบกำกับภาษีหรือ Tax Invoice คือเอกสารสำคัญที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องมีการออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ที่เข้ามาใช้บริการทุกครั้ง ซึ่งในใบกำกับภาษีที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Tax Invoice นั้นจะแสดงข้อมูลของราคาสินค้าและบริการ พร้อมจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้จดทะเบียนเรียกเก็บเพิ่มจากผู้ซื้อในการขายสินค้า รวมไปถึงในการให้บริการแต่ละครั้งที่เรียกกันว่า VAT ย่อมาจาก Value added tax นั่นเอง โดยปกติผู้ประกอบการจะมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% และรวบรวมใบกำกับภาษีส่งให้สรรพากรในการยื่นแบบ ภ.พ. 30

 

 

 

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับใบกำกับภาษีมีอะไรบ้าง ?

 

ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีคือใคร ? 

ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องทำการยื่นคำขอเพื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับทางกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีรายได้เกินตามที่กำหนด หรือ 1.8 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจะต้องมีหน้าที่ในการออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อและผู้ใช้บริการ ซึ่งใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินจะมีทั้งรูปแบบใบกำกับภาษีบุคคลธรรมดา, ใบกำกับภาษีเขียนด้วยมือ, ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงใบกำกับภาษี Shopee และใบกำกับภาษี Lazada สำหรับผู้ที่เปิดร้านค้าออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น

 

 

ใบกำกับภาษีมีกี่ประเภทอะไรบ้าง ?  

กรมสรรพากรได้มีการแบ่งประเภทของการออกใบกำกับภาษีไว้ด้วยกัน 7 ประเภทดังนี้ 

 

 • ใบกำกับภาษีอย่างย่อ 
 • ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ 
 • ใบลดหนี้ 
 • ใบเพิ่มหนี้ 
 • ใบเสร็จรับเงินที่หน่วยงานราชการออกให้สำหรับการขายทอดตลาด 
 • ใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากรที่ออกให้เมื่อมีการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพสามิตหรือกรมศุลกากร เมื่อมีการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 

 

ใบกำกับภาษีอย่างย่อและใบกำกับภาษีแบบเต็มมีอะไรบ้าง ?

 

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ของแต่ละร้านอาจมีข้อมูลและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 

แต่ข้อมูลสำคัญที่ต้องมีและระบุไว้อย่างชัดเจนของใบกำกับภาษีต้องมีอะไรบ้าง

 

 • ต้องมีคำว่า “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ” 
 • ชื่อและเลข 13 หลักของผู้ที่ทำการออกใบกำกับภาษี
 • หมายเลขลำดับหรือเลขที่ใบกำกับภาษี 
 • วันที่ทำการออกใบกำกับภาษี
 • ชื่อ ชนิด ประเภทสินค้า ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ แจ้งเป็นรหัสได้
 • ราคาสินค้าหรือบริการที่เป็นสุทธิรวม VAT เป็นที่เรียบร้อย
 • ข้อความสำคัญต่าง ๆ ที่ทางสรรพากรกำหนดเอาไว้ 

 

 

 

 

ไม่ว่าธุรกิจของจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เรื่องของใบกำกับภาษีเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อเป็นหลักฐานในการบ่งบอกว่าเสียภาษีไปแล้วเท่าไหร่ พร้อมกับมีการหักภาษีจากผู้ซื้อและผู้มาใช้บริการมากน้อยแค่ไหน สำหรับเป็นข้อมูลในการส่งไปให้กรมสรรพากร และจัดเต็มใบกำกับภาษีในการลดหย่อนภาษี 2567 ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง หากเอกสารหรือข้อมูลมีการตกหล่น หรือผิดพลาดไปอาจตามมาด้วยค่าปรับที่ตามมา

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort