Day: มกราคม 18, 2023

ZORT Thank you Party 2023 : Happy New Friend

บริษัท ซอร์ทเอาท์ จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าและพาร์ตเนอร์เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2023 ภายใต้ชื่องาน “ZORT Thank you Party 2023  : Happy New Friend”

ทำความรู้จัก Crowdfunding คืออะไร? แหล่งขอเงินลงทุนใหม่ของ SME

ZORT ชวนผู้ประกอบการทุกท่าน ทำความรู้จักหุ้นกู้ Crowdfunding คืออะไร? อีกหนึ่งทางเลือกในการระดมทุนและการลงทุน เป็นแหล่งเงินทุนที่ตอบโจทย์กับธุรกิจ Startup