เจาะตลาดกลุ่ม LGBTQ ที่มีกำลังซื้อมากที่สุด คนทำธุรกิจไม่ควรมองข้าม

129 views

LGBTQ คืออะไร และการตลาดแบบเจาะกลุ่ม LGBTQ นักการตลาดยุคใหม่ที่ควรรู้

 

ปัจจุบันในสังคมไทยกลุ่ม LGBTQ ได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ถูกจับตามอง และยังเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงมาก ด้วยพฤติกรรมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและการใช้จ่าย จึงทำให้หลายธุรกิจสามารถสร้างโอกาสในการทำการตลาดได้เพิ่มมากขึ้น เช่น ธุรกิจความงาม ธุรกิจแฟชั่น หรือธุรกิจเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ ฯลฯ โดยการจัดแคมเปญทำการตลาดแบบเจาะกลุ่ม LGBTQ เพื่อดึงดูดการมีส่วนร่วมของกลุ่ม LGBTQ ยิ่งถ้าแบรนด์ไหนให้การสนับสนุน กลุ่ม LGBTQ ก็ยิ่งให้ความสนใจและซื้อสินค้าแบรนด์ จึงทำให้ กลุ่ม LGBTQ กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่นักการตลาดไม่ควรมองข้าม! วันนี้ ZORT ชวนผู้ประกอบการมาทำความรู้และเข้าใจ กลุ่ม LGBTQ มากขึ้น เพื่อจะได้มาวางแผนการตลาดแบบเจาะกลุ่ม LGBTQ สามารถมัดใจกลุ่ม LGBTQ ให้อยู่หมัดได้นั่นเอง มาดูกัน

 

 

ทำความรู้จัก LGBTQ คืออะไร


กลุ่ม LGBTQ คือ กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือเพศทางเลือก ซึ่งกลุ่ม LGBTQ มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือรสนิยมทางเพศที่แตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ในสังคม มีความชอบที่หลากหลายเฉพาะบุคคล แต่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแต่อย่างใด

 

LGBTQ ย่อมาจากอะไร และ LGBTQ มีอะไรบ้าง

 • L = Lesbian คือ คำใช้เรียกความรักระหว่างผู้หญิงรักผู้หญิง โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีความรู้สึกเหมือนกับผู้ชาย
 • G = Gay คือ คำใช้เรียกแสดงความรักระหว่างผู้ชายกับผู้ชายที่มีความรักเหมือนกับคนทั่วไป ซึ่งจะไม่แบ่งแยกว่าจะต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงหรือไม่
 • B = Bisexual คือ คำเรียกของกลุ่มที่มีความรักทั้งกับผู้ชายและผู้หญิง โดยที่ไม่ได้มีการกำหนดว่าต้องรักเพศไหนมากกว่ากัน
 • T = Transgender คือ กลุ่มคนที่อยากเปลี่ยนแปลงเพศของตัวเอง หรือเรียกว่า กลุ่มคนข้ามเพศ จากเพศชายเป็นเพศหญิง หรือเพศหญิงเป็นเพศชาย
 • Q = Queer คือ กลุ่มคนที่ชอบเพศอะไรก็ได้ในกลุ่ม LGBTQ โดยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นเพศไหนก็รักได้หมด โดยไม่ได้จำกัดในเรื่องเพศ ก็มีความรักให้กันได้

 

สิ่งที่นักการตลาดธุรกิจควรต้องรู้เกี่ยวกับ LGBTQ

 

สำหรับธุรกิจที่อยากเจาะตลาด LGBTQ นั้น ก็ต้องรู้จักและเข้าใจชาว LGBTQ เพื่อจะได้วางแผนกลยุทธ์ในการทำการตลาด ดังนั้น สิ่งที่นักการตลาดควรรู้เกี่ยวกับ LGBTQ ดังนี้ 

 

 • LGBTQ คือ กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยจะมีอัตลักษณ์หรือรสนิยมความชอบแตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ในสังคม
 • ปัจจุบันชาว LGBTQ ทั่วโลกจะมีประมาณ 483 ล้านคน ซึ่งประชาชนไทยจะมีกลุ่ม LGBTQ ประมาณ 4 ล้านคน
 • ธุรกิจที่มีโอกาสในการทำการตลาดมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจความงามและสุขภาพ ธุรกิจแฟชั่น ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อทำบุตร (โดยเฉพาะต่างประเทศ) ธุรกิจเกี่ยวกับของใช้และไลฟ์สไตล์
 • ด้วยรสนิยมส่วนใหญ่ของชาว LGBTQ เน้นความเรียบหรูดูแพง ใช้สินค้าแบรนด์ และมีความน่าเชื่อถือเป็นหลัก ไม่เน้นสินค้าตามเทรนด์เหมือนกับคนทั่วไป
 • จากข้อมูล เทอร์ร่า บีเคเค พบว่า กลุ่ม LGBTQ ส่วนใหญ่จะมีรายได้มากกว่าคนทั่วไปที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เมื่อเทียบกับคนในวัยเดียวกัน โดยจะมีรายได้ 50,000 – 85,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 9% และมีรายได้มากกว่า 85,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป สัดส่วนมากกว่า 4% ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างสูงใช้ได้เลย

 

 

กลยุทธ์ SPECTRUM แนวทางการเจาะตลาด LGBTQ มัดใจชาวสีรุ่ง


สำหรับธุรกิจหรือแบรนด์ไหนที่อยากมัดใจชาว LGBTQ ให้อยู่หมัดนั้น ควรทำการตลาดที่ไม่เน้นฉายฉวย แต่ให้เลือกใช้กลยุทธ์การตลาดอย่าง SPECTRUM เป็นกลยุทธ์ที่สามารถช่วยให้ธุรกิจหรือแบรนด์เข้าถึงกลุ่ม LGBTQ โดยละเอียดของกลยุทธ์ SPECTRUM ดังนี้

 

 • Simple การนำเสนอสินค้าหรือบริการต้องเข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย ไม่ต้องซับซ้อนวุ่นวาย หรือยุ่งยาก ถ้าทำเว็บไซต์หรือโพสโปรโมท ให้เลือกใช้เนื้อหาภาษาที่เข้าใจง่าย ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความซับซน
 • Private สร้างกิจกรรมการรวมกลุ่มสำหรับคนที่มีความเหมือน ๆ กัน สร้างบรรยากาศรู้สึกเป็นส่วนตัว เพื่อให้คนกลุ่มนี้กล้าที่จะแสดงความเป็นตัวเองออกมา
 • Equality สร้างความเท่าเทียม หรือการได้รับโอกาสต่าง ๆ ในสังคมอย่างเสมอภาค รวมถึงโอกาสที่จะเลือกหรือตัดสินใจต่อการบริโภคสินค้าหรือใช้บริการ อาจจะไม่ต้องกำหนดว่าสินค้าหรือบริการเหมาะสำหรับเพศไหน
 • Classy ส่งเสริมความรู้สึกดูดีมีรสนิยม ที่มีต่อสินค้า บริการ สถานที่ต่าง ๆ ด้วยการเลือกใช้วัสดุ โทนสี หรือการตกแต่งบรรยากาศร้านให้ดูดี รวมถึงการบริการอย่างมีระดับและเป็นมืออาชีพ เพราะไม่ว่าจะเพศไหนก็อยากได้สินค้าและบริการที่ดี
 • Truth การสื่อสารอย่างจริงใจ ไม่บิดเบือนหรือสร้างไม่คลุมเครือให้กับสินค้าหรือบริการ เพื่อการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
 • Respect การแสดงออกถึงการให้เกียรติและเคารพความเป็นตัวตนของกลุ่ม LGBTQ เพื่อที่ตอบสนองความต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนในสังคม
 • Utility สินค้าและบริการจะต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการหรือสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันของชาว LGBTQ ได้ และสินค้าจะมีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน
 • Motivation การสร้างแรงจูงใจโดยการเชื่อมโยงถึงความภาคภูมิใจในตนเอง ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือสร้างแรงบัลดาลใจในการใช้ชีวิต รวมถึงการเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการยอมรับทางเพศ

 

 

หัวใจสำคัญในทำการตลาดแบบเจาะกลุ่ม LGBTQ

 

เมื่อได้รู้จัก LGBTQ คืออะไร รวมถึงกลยุทธ์ที่สามารถมัดใจให้กลุ่ม LGBTQ กันไปแล้ว คราวนี้เรามีเทคนิคและหลักการตลาดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจของทุกคน

 

 • แบรนด์ต้องแสดงความจริงใจอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีหลายแบรนด์ที่อยากเจาะตลาด LGBTQ ด้วยแสดงออกมาแบรนด์เราได้สนับสนุนกลุ่ม LGBTQ อย่างเต็มที่ ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีลวดลายสีรุ้งหรือจัดแคมเปญ Pride ช่วงเดือนมิถุนายน แต่เมื่อเวลาผ่านไปแบรนด์ก็ไม่มีการพูดถึงกลุ่ม LGBTQ เลย ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงได้ถึงความไม่จริงใจ ต้องการทำเพื่อสร้างกระแสเท่านั้น แต่ถ้าแบรนด์ไหนทำการตลาดอย่างต่อนเอง แบรนด์นั้นก็จะได้ใจชาวรุ้ง และพร้อมสนับสนุนสินค้าของแบรนด์นั้นด้วย

 

 • สนับสนุนพนักงานที่เป็น LGBTQ ภายในองค์กร

หากแบรนด์ต้องการเจาะตลาด LGBTQ ให้ประสบความสำเร็จได้ องค์กรต้องมีวัฒนธรรมให้การยอมรับและให้การสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ อย่างจริงใจ ด้วยนโยบายการส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย การแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อกลุ่ม LGBTQ พร้อมสนับสนุนให้พนักงานกลุ่ม LGBTQ สามารถแสดงความคิดเห็นให้อย่างเต็มที่

 

 • การเลือกใช้ภาษาที่มีความเหมาะสม

“ภาษา” เป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร หลายคนอาจจะคิดว่าการสื่อสารไปยังกลุ่ม LGBTQ ต้องใช้ภาษาที่รุนแรง หรือภาษาที่มีความเป็นกันเองจนเกินความพอดี แต่ในความเป็นจริงภาษาที่จะใช้ในการสื่อสารกับกลุ่ม LGBTQ นั้นก็ไม่ต่างจากการใช้ภาษาเดียวกับการใช้ภาษาเพศอื่น ๆ เลย

 • มองกลุ่ม LGBTQ ให้เป็นกลุ่มคนธรรมดาทั่วไป

หลายแบรนด์ทำการตลาดแบบเจาะกลุ่ม LGBTQ มักจะมุ่งเน้นการพยายามให้ LGBTQ เป็นกลุ่มคนพิเศษมากจนเกินไป แต่ในทางกลับกันแนวทางในการทำการตลาดที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม LGBTQ มากที่สุด คือการยอมรับและมองเห็นถึงความเท่าเทียมความเสมอของชาว LGBTQ ให้เป็นเรื่องปกติ

 

 • การลงมือทำให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากแบรนด์แสดงนโยบายที่เปิดกว้างถึงความเท่าเทียมและความเสมอภาคของทุกเพศ การลงมือทำก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันเลย เนื่องจากกลุ่ม LGBTQ ต้องการจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคม ยิ่งถ้าแบรนด์ไหนสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ อย่างจริงจัง แบรนด์ก็ต้องร่วมลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

 

แบรนด์อะไรบ้างที่มีสินค้า LGBTQ


อย่างที่บอกว่ากลุ่ม LGBTQ นับเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงทั่วโลก จึงทำให้หลายแบรนด์ดังระดับโลก เริ่มผลิตสินค้าที่มีลวดลายสีรุ้งจนกลายเป็นที่ยอมรับของชาว LGBTQ จะมีสินค้า LGBTQ จากแบรนด์อะไรบ้าง มาดูกัน

 

 • Starbucks

Starbuck แบรนด์ดังระดับโลก ได้จัดแคมเปญเฉลิมฉลอง Pride Month โดยออกแบบแก้วลายเรนโบว์สีสดใส แล้วข้อความบนแก้วเขียนว่า “LOVE” ซึ่งแคมเปญนี้ Starbuck ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ Born This Way ของเลดี้กาก้า และสามารถระดมเงินบริจาคได้สูงมาก

 

 • H&M

H&M แบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังระดับโลกที่มีการออกแบบเสื้อยืด เสื้อครอป บอดี้สูท รองเท้าแตะ และยังมีสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย โดยหนึ่งในคอลเลกชัน “Love For All” ออกมาเพื่อสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ หรือความรับในทุกรูปแบบอย่างเต็มที่ในโลก โดยรายได้ 10% จากยอดขายทั่วโลก จะนำไปบริจาคให้กับแคมเปญ Free & Equal ของสหประชาชาติ

 

 • MAC Cosmetics

เครื่องสำอาง MAC ได้ให้การสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ มาเป็นเวลานาน ซึ่งผ่านเครื่องสำอางหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ลิปสติก บลัชออน กลิตเตอร์ อายแชโดร์ เป็นต้น โดยออกแบบลวดลายสีสายรุ้ง นอกจากนี้ในช่วงเดือนมิถุนายน (Pride Month) จัดโปรโมชั่นซื้อลิปสติก จะได้รับลิปสติก MAC’s limited edition Pride cap เป็นของขวัญ ถือว่าเป็นแคมเปญถูกใจกลุ่ม LGBTQ มาก ๆ

 

 

จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการตลาดแบบเจาะกลุ่ม LGBTQ ไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงแค่เจ้าของแบรนด์ต้องเข้าใจความต้องการ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่ม LGBTQ นอกจากจะเข้าใจตัวตนกลุ่ม LGBTQ แล้ว ก็ยังต้องจัดกิจกรรมหรือแคมเปญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ทำแค่ช่วงเดือน Pride Month เท่านั้น เพราะถ้าคุณมีแคมเปญอย่างต่อเนื่องและมีความจริงใจที่จะสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ จริง ๆ พวกเขาก็พร้อมจะสนับสนุนสินค้าหรือบริการแบรนด์ของคุณ

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort