ขั้นตอนขอหมายเลขเครื่อง POS กับกรมสรรพากร สำหรับเครื่อง ZORT POS

2,028 views

ความสำคัญของการยื่นคำขอเลขเครื่อง POS 

 

การยื่นคำร้องของหมายเลขเครื่องเก็บบันทึกการขายกับกรมสรรพากร เป็นเรื่องจำเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับร้านค้าค้าที่ใช้งานเครื่อง (POS) เพื่อให้ร้านค้าของคุณสามารถออกใบกำกับภาษีได้อย่างถูกกฎหมาย  

 

สำหรับร้านค้าที่ต้องการยื่นคำร้อง แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารหรือข้อมูลอะไรบ้าง วันนี้ ZORT จะมาสรุปวิธีขอหมายเลขเครื่อง POS กับกรมสรรพากร สำหรับเครื่อง ZORT POS ให้ดูทุกขั้นตอนแล้ว ไปดูกันเลย  

 

เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุมัติ 

 1. แบบคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ภ.พ.06 : ดาวน์โหลด  
 2. แบบแจ้งการจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ภ.อ.11 : ดาวน์โหลด 
 3. รายละเอียดประเภทของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ดาวน์โหลด  
 4. แบบฟอร์มแสดงคุณสมบัติเครื่องบันทึกเงินสดที่ใช้งาน ดาวน์โหลด , หรือ Flowchart ระบบ POS : ดาวน์โหลด 
 5. แผนผังแสดงตำแหน่งการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน : ถ่ายรูปอุปกรณ์ที่หน้าร้าน  
 6. รูปแบบการเชื่อมต่อเครื่องบันทึกการเก็บเงินกับอุปกรณ์อื่นๆ : ดาวน์โหลด  
 7. ตัวอย่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย : ดาวน์โหลด  
 8. รายละเอียดระบบการรักษาความปลอดภัย : ดาวน์โหลด  
 9. ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อและตัวอย่างรายงานยอดขายที่ออกจากตัวเครื่อง : ดาวน์โหลด  

 

การยื่นคำขอหมายเลขเครื่องบันทึกการขายกับสรรพากรและขั้นตอนการดำเนินการ 

 

เอกสารที่ต้องเตรียม 

 

 

 1. ชื่อผู้ประกอบการ คือชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคลที่จดทะเบียนและได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเรียบร้อยแล้ว

   

 2. ชื่อสถานประกอบการ คือชื่อร้านของคุณ

   

 3. กรอกข้อมูลที่อยู่ของบริษัทให้ครบถ้วน (สำนักงานใหญ่)

   

 4. วันที่คุณได้ยื่นจดทะเบียน ภ.พ. 20

   

 5. กรอกชื่อรายการ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ ตามลำดับ หากคุณเป็นร้านขายอาหาร หรือหากเป็นร้านคาเฟ่ ให้กรอกชื่อรายการ เครื่องดื่ม ขนมหวาน และขนมขบเคี้ยวตามลำดับ 

 

 

 1. เลือกประเภทการประกอบกิจการของคุณให้ใกล้เคียงที่สุด

   

 2. ณ สถานที่ประกอบการที่ต้องการใช้เครื่อง POS ให้กรอกเป็นที่ สำนักงานใหญ่ /หรือสาขา กรณีที่เป็นสาขาแรก นับเป็นสาขาใหญ่ ในส่วนของที่อยู่ให้กรอกจากข้อมูลที่ตั้งกิจการ

   

 3. ใช้เครื่องหมายถูก (✔) ที่ชนิดคอมพิวเตอร์ และใส่จำนวน iPad ตามที่ต้องการให้ออกใบกำกับภาษี ‍รวมถึงกรอกรายละเอียดภายในเอกสารแนบให้เรียบร้อย 

 

 

กรอกรายละเอียดประเภทของเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ขออนุมัติ  

 1. ช่องหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) คือ หมายเลขของเครื่อง ZORT POS และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Printer) ซึ่งต้องเป็นเครื่องที่ตั้งอยู่บริเวณแคชเชียร์เท่านั้น

   

 2. เลือกประเภทของอุปกรณ์ พร้อมเลือกประเภทของใบกำกับภาษี 

 

ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารทั้งหมด

รวบรวมเอกสารและนำส่งไปที่สำนักงานสรรพากรในเขตพื้นที่ของร้านคุณ หรือในกรณีที่ต้องการจดหลายสาขาให้ไปที่สรรพากรที่ใกล้กับบริเวณสำนักงานใหญ่ เพื่อยื่นเรื่องติดต่ออธิบดี โดยแนบเอกสารไปให้ครบถ้วน (ตรวจสอบได้ที่ เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุมัติ) 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาตรวจสอบคำขอ 

กรมสรรพากรจะตรวจสอบคำขอและเอกสารทั้งหมด ระหว่างนั้นรอผลพิจารณาและการติดต่อกลับ เจ้าหน้าที่จะแจ้งเลขประจำเครื่องฯ นำเลขดังกล่าวใส่ตามจุดต่างๆ ระบุไว้ แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์ให้ ปกติจะใช้เวลาอยู่ที่ 30 – 45 วันทำการนับตั้งแต่ยื่นคำร้อง ดังนั้นควรเตรียมการก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน 

 

 

“ระหว่างการรอผลอนุมัติ ควรหยุดใช้เครื่องก่อน เพราะเลขกำกับเอกสารที่ออกโดยเครื่อง POS จะมีการเรียงลำดับอยู่ ถ้าใช้โดยมีการออกเอกสารก่อนการนุมัติก็จะมีความผิดทางกฎหมาย” 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x