เปิดสถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 2565 คนไทยเล่นเน็ตเยอะแค่ไหน

2,592 views

ส่องเทรนด์พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ประเทศไทยในปี 65 Gen ไหนมาแรง?

 

 

อินเทอร์เน็ต (Internet) เครือข่ายในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายที่กระจายครอบคลุมไปทั่วโลกที่ปัจจุบันแทบจะกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ไปแล้วเพราะหากไม่มีอินเทอร์เน็ตคงรู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรไปและส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งเราจะพาคุณผู้อ่านไปส่องเทรนด์พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ประเทศไทยปี 65 ว่า Gen ไหนมาแรง? รวมถึงอาชีพใดใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดและคนไทยใช้เวลาไปอินเทอร์เน็ตในแต่ละวันนานเท่าไร ?

 

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต คืออะไร

 

 

โดยก่อนจะไปส่องพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จะขออธิบายเกี่ยวกับคำนิยามของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต คือ ผู้ที่ใช้เครือข่ายสัญญาณจากผู้ใช้บริการแต่ละเจ้า เช่น True Dtac AIS ที่เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บแลต คอมพิวเตอร์ เป็นต้นในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม หรือแอพลิเคชั่นในการติดต่อสื่อสารผ่าน แชท โทร หรือส่งรูปภาพ วีดิโอต่าง ๆ อาทิ เฟสบุ๊ก อินสตราแกรม ไลน์ ติ๊กต๊อก ยูทูป หรือการสั่งของออนไลน์ หรือติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ โทรทัศน์ หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้จำกัดเพศวัย แค่มีอุปกรณ์สื่อสารและอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้แล้ว

 

ภาพรวมสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกในปี 2565

 

โดยภาพรวมภาพรวมสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกในปี 2565 พบว่า ประชากรโลกในปัจจุบันอยู่ที่ 7.91 พันล้านคนโดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 1.0% และมากกว่า 57% อาศัยอยู่ในเขตเมืองและมากกว่า 2 ใน 3 นั้นใช้โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) และพบว่าเมื่อต้นปีมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 4.95 พันล้านคน โดยมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 62.5% ของประชากรทั้งหมดทั่วโลกและข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเติบโตขึ้นถึง 192 ล้านคน (+4.0%) ในปีที่ผ่านมา

 

ภาพรวมสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย 2565

 

ภาพรวมคนไทยใช้เวลาไปกับอินเทอร์เน็ตต่อวัน

สำหรับภาพรวมของคนไทยนั้นใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 7 ชั่วโมง 4 นาที โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดถึง 10 ชั่วโมง 5 นาที ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและเหนือจะใช้เวลาไปกับอินเทอร์เน็ตไม่ต่างกันมากโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 6 ชั่วโมง 59 นาที, 6 ชั่วโมง 45 นาที และ 6 ชั่วโมง 17 นาที ตามลำดับ ส่วนภาคใต้นั้นใช้อินเทอร์เน็ตน้อยสุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5 ชั่วโมง 35 นาที

 

GEN ที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในปี 2565

  • กลุ่ม Gen Y (ช่วงอายุ 22-41 ปี) ได้กลับมาครองแชมป์สถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย 2565 มากที่สุดซึ่งใช้เวลาอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 55 นาที 
  • รองลงมา คือ กลุ่ม Gen Z (ที่มีอายุน้อยกว่า 22 ปี) ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 24 นาที 
  • ตามด้วย Gen X (ช่วงอายุ 42-57 ปี) 5 ชั่วโมง 52 นาที 
  • และ Baby Boomers ขึ้นไป (ช่วงอายุ 58 ปีขึ้นไป) 3 ชั่วโมง 21 นาที 

 

อาชีพใดที่ใช้เวลาไปกับอินเทอร์เน็ตมากที่สุด

เป็นข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากจากการสำรวจสถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 2565 ที่พบว่า 

 

กลุ่มของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ ติดอันดับ 1 ที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น ๆ อยู่ที่ 11 ชั่วโมง 37 นาที โดยข้อมูลสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจ รวมถึงความพร้อมของบุคลากรภาครัฐในการยกระดับการทำงานสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้นด้วยการทำงานผ่านอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น และรองลงมาคือ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาซึ่งใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 57 นาที ต่อมาจพเป็นกลุ่มอาชีพฟรีแลนซ์ซึ่งใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 7 ชั่วโมง 40 นาที ถัดมาจะเป็นเจ้าของกิจการ หรือธุรกิจส่วนตัวซึ่งใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 7 ชั่วโมง 29 นาที และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนซึ่งใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 7 ชั่วโมง 6 นาที

 

10 กิจกรรมยอดฮิตของชาวสังคมออนไลน์

 

อันดับ

กิจกรรมทางสังคมออนไลน์ 

ร้อยละ (%)

1.

ปรึกษาและรับบริการทางการแพทย์ (จองคิว,ปรึกษาแพทย์)

86.16%

2.

ติดต่อสื่อสาร

65.70%

3.

ดูรายการโทรทัศน์/คลิป/ ดูหนัง/ฟังเพลง

41.51%

4. 

ดูถ่ายทอดสดเพื่อซื้อสินค้าและบริการ (Live Commerce)

34.10%

5.

ทำธุรกรรมทางการเงิน

31.29%

6.

อ่านโพสต์/ข่าว/บทความ/หนังสือออนไลน์

29.51%

7.

รับ-ส่งอีเมล

26.62%

8.

ช้อปปิ้งออนไลน์

24.55%

9.

ทำงาน/ประชุมออนไลน์

20.67%

10.

เล่นเกมออนไลน์

18.75%

 

 

 

จากผลสํารวจการใช้อินเทอร์เน็ต 2565 ของคนไทยจะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่าคนไทยใช้เวลาไปกับอินเทอร์เน็ตถึง 1 ใน 3 ต่อวัน โดยกรุงเทพฯ ยังครองแชมป์การใช้อินเทอร์เน็ตสูง ส่วนGen Y ก็ได้กลับมาครองสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตแซงหน้า Gen Z อีกเช่นกัน และที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือกลุ่มอาชีพราชการกลายเป็นกลุ่มอาชีพที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น ๆ และกิจกรรมที่หลายคนคาดไม่ถึงว่าคนไทยจะใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตในการปรึกษาและรับบริการทางการแพทย์มากที่สุดซึ่งอาจจะสืบเนื่องมาจากความเครียด ความกดดันต่าง ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจเพิ่มมากขึ้น

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x