ZORT x Clearmatch สินเชื่อพิเศษ ให้ร้านค้าพร้อมทุกโอกาสการขาย

สินเชื่อพิเศษ Clearmatch
215 views

บริการสินเชื่อพิเศษ Just-In-Time Financing จาก Clearmatch

สินเชื่อพิเศษ Clearmatch

พิเศษ! เฉพาะลูกค้า ZORT ที่สนใจลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินทุนระยะสั้น ระยะเวลาเริ่มต้น 45 วัน 

– ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

– ดอกเบี้ยเพียง 1.25%

– ทราบผลอนุมัติภาย 7-10 วันทำการ

คุณสมบัติในการอนุมัติเงินลงทุนระยะสั้น

1. ต้องเป็นผู้ใช้งาน ZORT มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. มียอดขายรวมตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไป
3. อนุญาตให้ใช้ข้อมูลการใช้งานในระบบ ZORT เพื่อพิจารณาการอนุมัติ
4. เป็นลูกค้านิติบุคคล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ Clearmatch ได้ที่

โทร 092-824-8282

หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.clearmatch.co.th

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x