ไขฟีเจอร์ลับน่ารู้ของ ZORT: การจัดการการขายบน Marketplace

533 views

จัดการการขายหลายช่องทางได้ดียิ่งขึ้น เพราะสามารถจัดการการขายผ่านหน้าระบบ ZORT ได้เลย โดยไม่ต้องสลับเข้าหลายระบบ ตั้งแต่การอัพเดตสต๊อก กดพร้อมที่จะจัดส่ง การพิมพ์ใบส่งของ รวมไปถึงเช็ครายละเอียด


1.) ตั้งค่า “กระจายสินค้า” แต่ละช่องทาง

สามารถตั้งค่าการกระจายจำนวนสินค้าที่มีใน ZORT เพื่อกระจายสต๊อกสินค้าไปที่ Shopee หรือ Lazada เป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ได้


 

ตั้งค่าได้จากหน้าเชื่อมต่อบริการอื่น หลังจากเชื่อมต่อกับช่องทางการขายเรียบร้อยแล้ว

 

2.) “นำเข้ารายการขาย” จากทุกช่องทาง

นำเข้ารายการขายจาก Lazada, Shopee หรือช่องทางอื่นๆ ได้อัตโนมัติ โดยสามารถตั้งค่าให้ระบบนำเข้ารายการขายทั้งหมด หรือให้นำเข้าเฉพาะรายการที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น


 

เลือกช่องทางการขาย เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อกับช่องทางการขายนั้น ๆ


 

เลือกรูปแบบการนำเข้ารายการขายที่ต้องการนำเข้ามาที่ระบบ

 

3.) กด “พร้อมที่จะจัดส่ง หรือ Ready to ship” ได้จาก ZORT

สามารถกด พร้อมที่จะจัดส่ง หรือ Ready to ship และพิมพ์ใบส่งของได้จากระบบ ZORT โดยเลือกรายการขายจาก Lazada หรือ Shopee ที่ต้องการได้ทีละรายการ หรือพร้อมกันหลายรายการก็ได้


 

เลือกรายการขายที่ต้องการ และกดพร้อมส่ง (Market Place) เพื่อเปลี่ยนสถานะรายการ


 

และสามารถพิมพ์ใบส่งของได้เลยจากระบบ

 

4.) ติตตาม ”รายละเอียดด้านการเงิน”

สามารถดูรายละเอียดด้านการเงินจากรายการขายที่มาจาก Marketplace ได้ที่ระบบ ZORT เช่น รายได้ สนับสนุนค่าขนส่ง รายจ่าย ค่าขนส่ง และค่าคอมมิชชั่น ในแต่ละรายการขาย


 

ตั้งค่ารายละเอียดสถานะการเงินได้จากหน้าตั้งค่าช่องทางการขาย


 

ข้อมูลการเงินจะขึ้นท้ายรายการขาย หลังจากตั้งค่าในส่วนของสถานะการเงิน

 

5.) สร้างคลังสินค้าให้กับ “รายการที่ถูกยกเลิก”

ตั้งค่าคลังสินค้าให้กับรายการขายที่ถูกยกเลิก เพื่อบันทึกว่าสินค้ากลับมาไว้ที่คลังใด เพื่อป้องกันสต๊อกผิดพลาดจากสินค้าจริงที่ยังกลับมาไม่ถึงคลัง


 

ตั้งค่ารายการถูกยกเลิกหรือตีกลับได้จากหน้าตั้งค่าช่องทางการขาย

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x