เอกสารที่ใช้ยื่นภาษี – ขายของออนไลน์ต้องยื่นภาษีอย่างไร?

       ปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วนะ ชาว eCommerce มาวางแผนจัดการทำบัญชีและยื่นภาษีให้เป๊ะกันเถอะ วันนี้ ZORT ได้ทำการสรุปเอกสารที่ใช้ในการทำบัญชีและยื่นภาษีฉบับเข้าใจง่ายมาไว้ที่นี่แล้ว โดยจะขอแบ่งเอกสารสำคัญออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่าย กับส่วนที่เป็นรายได้   

เอกสารสำคัญทางบัญชีที่มาจากรายจ่าย

       1.) ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)

       คือ เอกสารที่ใช้รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อร้านค้าได้มีการชำระค่าเช่า ค่าจ้าง ค่าขนส่ง หรือค่าบริการต่าง ๆ ให้แก่บุคคลหรือบริษัทต่าง ๆ ร้านค้าจะต้องทำการหัก ณ ที่จ่ายจากยอดค่าใช้จ่าหรือค่าบริการนั้น ๆ โดยจะได้รับเป็นใบ 50 ทวิ จำนวน 2 ใบที่มีข้อความถูกต้องตรงกัน ร้านค้าจะต้องส่งเอกสาร 50 ทวิ ให้ Supplier เจ้านั้น ๆ และสำนักงานบัญชีต่อไป

เอกสารที่ใช้ ทวิ50

 

     ขอขอบคุณรูปภาพจาก iTax

         2.) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

       คือ เอกสารที่ใช้แสดงหลักฐานการชำระเงินซึ่งร้านค้าจะได้รับจาก Supplier ที่ร้านค้าได้ไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการ หาก Supplier เจ้านั้น ๆ ได้มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารที่ร้านค้าได้รับมาจะเป็น “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี”แต่หาก Supplier นั้น ไม่ได้มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มร้านค้าจะได้รับเอกสารที่ระบุเฉพาะ “ใบเสร็จรับเงิน”

เอกสารที่ใช้ ใบเสร็จ

 

     

       3.) ใบสำคัญจ่าย

       คือ เอกสารที่ใช้แสดงค่าใช้จ่ายในกิจการของร้านค้า โดยร้านค้าจะต้องเป็นผู้จัดทำขึ้นมาเอง ใช้ในกรณี เช่น พนักงานของร้านค้าไปซื้อสำหรับมาใช้ในกิจการของเรา แต่ทางร้านที่จำหน่ายสินค้าให้ไม่ได้ออกใบเสร็จมา เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ ใบสำคัญจ่าย

 

       4.) ใบสำคัญรับ

       คือ เอกสารที่ใช้แสดงค่าใช้จ่ายในกิจการของร้านค้า โดยร้านค้าจะต้องเป็นผู้จัดทำขึ้นมาเอง ใช้ในกรณี เช่น ร้านค้าจ้างบุคคลภายนอกมาทำงานชิ้นหนึ่งให้กับร้านค้า โดยบุคคลที่เราจ้างมารับงานนั้น ๆ ไม่ได้ออกใบเสร็จมาให้กับร้านค้าของเรา

 

       ***ใบสำคัญจ่ายและใบสำคัญรับต่างกันตรงที่ใบสำคัญจ่ายนั้นใช้ในกรณีที่ร้านค้าจ่ายเงินให้กับพนักงานของร้านค้าเอง ส่วนใบสำคัญรับจะใช้ในกรณีที่ร้านค้าจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอก เช่น Freelance 

 

       5.) ตารางเงินเดือนพนักงาน 

       คือ เอกสารที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเงินเดือนของพนักงานทุกคนและข้อมูลการขึ้นประกันสังคมของพนักงานเหล่านั้น ข้อมูลที่ต้องระบุในเอกสารนี้ ได้แก่ จำนวนพนักงานทั้งหมดของร้านค้า เงินเดือนของพนักงานแต่ละคน ภาษี ณ ที่จ่ายที่ร้านค้าหักจากพนักงานแต่ละคน ไปจนถึงค่าประกันสังคมที่หักจากพนักงานแต่ละคน

เอกสารสำคัญทางบัญชีที่มาจากรายได้

       1.) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

คือเอกสารที่ร้านค้าออกให้กับลูกค้า หากร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เอกสารหัวบิลจะเป็น “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” หากไม่ได้จดทะเบียน เอกสารหัวบิลจะเหลือเพียง “ใบเสร็จรับเงิน” 

       

       2.) ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) 

       คือ เอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีที่ร้านค้ามีรายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งมักจะโดนหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ โดยทางร้านค้าจะต้องขอเอกสารนี้มาเพื่อจัดส่งให้สำนักงานบัญชี ซึ่งใบ 50 ทวินี้ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้มีรายได้ทุกคนจะต้องนำไปใช้ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลประจำปี

     

   ขอขอบคุณรูปภาพจาก iTax

       เอกสารที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทางร้านค้าจะต้องส่งให้สำนักงานบัญชีไม่เกินวันที่ 5 – 7 ของเดือนถัดไป  เพื่อให้สามารถยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทัน (ไม่โดนค่าปรับ)

       เห็นรายการเอกสารเยอะแยะขนาดนี้แล้วก็อย่าเพิ่งกังวลไป ZORT มีข่าวดีจะมาบอก ร้านค้าที่ใช้งาน ZORT หายห่วงเรื่องการจัดการบัญชีได้เลย เพราะระบบของเรามีการจัดเก็บเอกสารสำคัญทางบัญชีต่าง ๆ ที่พร้อมส่งให้กับทางสำนักบัญชีต่อได้เลย แถมง่ายขึ้นไปอีกขั้นเพราะตอนนี้ ZORT จับมือกับ PEAK โปรแกรมจัดการบัญชีที่ออกแบบมาเพื่อดูแลธุรกิจ SME โดยเฉพาะ ร้านค้าที่ใช้งาน ZORT สามารถส่งต่อข้อมูลให้ PEAK ไปจัดการบัญชีต่อได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุด ให้เรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายสุด ๆ

 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อหาเราได้เลยนะ

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x