Online-to-Offline (O2O) ปรับธุรกิจ จากออนไลน์สู่ออฟไลน์

ในยุคที่ธุรกิจไม่ได้มีเพียงการขายเพียงแค่หนึ่งเดียว แนวคิด Online-to-Offline (O2O)
ธุรกิจในอนาคตไม่ได้จำกัดอยู่เพียงร้านค้าในรูปแบบเดิมๆ แต่จะก้าวสู่โลก O2O ที่มีการผสมระหว่างจุดแข็งของร้านค้าในโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน

Online

ช่วยให้ผู้ประกอบการเก็บข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้า
การชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ทำให้สะดวกในการจับจ่ายใช้สอย
การทำสื่อโฆษณาบน Social Media เช่น comment like share และ การรีวิวสินค้าจากผู้ใช้งานจริง กระตุ้นให้เกิดความต้องการในสินค้าและบริการ

Offline

มีสินค้าให้เลือก สัมผัส ทดลองใช้งานจริง
สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์
ลูกค้าสามารถรับสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออฟไลน์

เทรนด์การดำเนินธุรกิจในอนาคตไม่ได้จำกัดอยู่แค่โลกออฟไลน์หรือออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นการผสานจุดแข็งของทั้ง 2 รูปแบบเข้าด้วยกัน การเชื่อมโยงลูกค้าจากโลกออนไลน์มาสู่ออฟไลน์ ต้องเรียนรู้การนำเทคโนโลยีด้านออนไลน์ อย่าง Facebook,Line ,Instagram และ Twitter เข้ามาผสมผสาน เพื่อต่อยอดกับธุรกิจหน้าร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตยั่งยืน
อ้างอิง : ธนพงศ์พรรณ ธัญรัตตกุล,ธันวาคม 2561 ,Digital Transformation in Action เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิตัล Step by Step

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล:[email protected]

Line: @zort

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x