Business Tips

รวมเทคนิคการใช้ระบบ POS จัดการธุรกิจมีหน้าร้านและขายบนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำความรู้จักระบบ POS คืออะไร? ทำไมถึงช่วยจัดการร้านค้าให้ทำงานได้ง่ายขึ้น พร้อมแชร์ข้อดี-ข้อเสีย รวมถึงทริคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ

Loyalty Program คืออะไร ? ทำไมแบรนด์ต้องให้ความสำคัญ

Loyalty Program อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่แบรนด์ต่าง ๆ นำมาใช้ เพื่อเปลี่ยนเหล่าบรรดาลูกค้าให้กลายเป็น Customer Loyalty คือลูกค้าที่กลับมาใช้บริการหรือซื้อซ้ำพร้อมความเชื่อมั่น

ใบกำกับภาษีคืออะไร ? เรื่องสำคัญที่ที่เจ้าของธุรกิจต้องทำความเข้า

ทำความรู้จักและข้อมูลเกี่ยวกับใบกำกับภาษีคืออะไร ? สำคัญต่อการทำธุรกิจอย่างไร พร้อมกับมีกี่ประเภทอะไรบ้างที่เจ้าของธุรกิจอย่างคุณต้องรู้และทำความเข้าใจ

Startup คืออะไร ทำไมถึงกลายเป็นเทรนด์ที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่? พร้อมแชร์แผนธุรกิจสำหรับคนเริ่มต้น

เมื่อคุณคือหนึ่งในคนไฟแรงอยากเริ่มต้นทำธุรกิจ Start up ซึ่งจะต้องรู้อะไรบ้างวันนี้มีคำตอบ พร้อมตัวอย่างธุรกิจ

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 6w1h คืออะไร ตั้งคำถามแบบไหน

ทฤษฎี 6w1h คือ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคตามหลักสากลที่นักธุรกิจส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้กัน โดยเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับ Who What Why When Where Whom และ How

เลือกส่งสินค้าขนาดใหญ่ เจ้าไหนดี ? พร้อมทริคส่งของชิ้นใหญ่อย่างไรให้คุ้มค่า ?

เลือกส่งสินค้าขนาดใหญ่ เจ้าไหนดี ? พร้อมทริคส่งของชิ้นใหญ่อย่างไรให้คุ้มค่า ? คุณเคยประสบปัญหาไหมอยา