Day: มกราคม 13, 2022

คิดจะทำธุรกิจ ต้องรีบอัปสกิลให้พร้อม กับ 5 เรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนเริ่มทำธุรกิจ

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มทำธุรกิจกับ 5 ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน คิดจะทำธุรกิจ ต้องอัปสกิลให้พร้อม ก