• เอกสาร
  • เพิ่มคำแนะนำการพิมพ์เอกสาร (ตรวจสอบเฉพาะ ใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้) โดยเช็คจากเงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด 8 ข้อ
  • ช่วยตรวจสอบข้อมูลการออกเอกสาร “ใบกำกับภาษี” แบบเต็มรูปแบบตามหลักสรรพากร ว่าขาดข้อมูลส่วนสำคัญอะไรไปบ้าง
  • สามารถกรอกข้อมูลที่ขาดไปได้ทันที ที่หน้าพิมพ์เอกสาร (ไม่บังคับกรอก)

 • การตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน
  • เพิ่มการตั้งค่าสิทธิ์ Export Excel  (8 หัวข้อ)
   1. หน้ารายงาน
   2. ใบเสนอราคา
   3. รายการขาย
   4. รายการซื้อ
   5. หน้าสินค้าและหมวดหมู่
   6. หน้าคลังสินค้า
   7. หน้าผู้ติดต่อ
   8. การเงินพื้นฐาน
  • เพิ่มสิทธ์การตั้งค่า  (หัวข้อย่อย)
 • การเชื่อมต่อ Lazada
  • เพิ่มการตั้งค่า Vat ช่องทาง Lazada
 • การสั่งซื้อแพ็กเกจ
  • เพิ่มเมนูให้สามารถขอใบกำกับภาษีจาก ZORT ผ่านหน้าระบบได้ เมื่อร้านค้าซื้อแพ็คเกจ
 • รายงานภาพรวม
  • ปรับ Performance รายงานยอดขาย และหมวดหมู่ขายดี ทำให้ระบบประมวลผลได้เร็วขึ้น และโอกาสสำเร็จมากขึ้น 
 • ระบบขนส่ง 
  • Kerry: สามารถพิมพ์ใบแปะกล่องจากหน้ารายการขาย
  • J&T Express: เปลี่ยนแปลงลำดับขั้นตอนการพิมพ์ใบแปะกล่องให้ถูกต้อง
 • ระบบบัญชี
  • PEAK: เพิ่มการส่งข้อมูล รายการคืนสินค้า และ รายการรับคืนสินค้า
 • Marketplace
  • หน้าแก้ไขการเชื่อมต่อ Shopee และ Lazada ในส่วนการตั้งค่าอัพเดทข้อมูลสินค้า สามารถเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการอัพเดทได้
 • การอัพโหลดรูปภาพสินค้าหลายรูปภาพ (ทุกแพ็กเกจ)
  • สามารถอัพโหลดรูปภาพสินค้าได้สูงสุด 9 รูปภาพ
  • รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกินไฟล์ละ 1 MB
 • สามารถสร้าง/แก้ไขสินค้าขึ้นไปบน Shopee ได้จากระบบ ZORT (แพ็กเกจที่เชื่อมต่อ Marketplace)
 • เพิ่มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผู้รับปลายทางในหน้าเอกสารรูปแบบทั่วไป (ทุกแพ็กเกจ)
 •  เพิ่มการค้นหาขั้นสูงจากวันที่โอนสินค้า ในหน้ารายการขาย/รายการซื้อ/รายการโอน (ทุกแพ็กเกจ)
 • เพิ่มคำสั่ง “โอนรายการ,” “ลบรายการ,” และ “ยกเลิกรายการ” เมื่อทำการเลือกหลายรายการในหน้ารายการโอน (ทุกแพ็กเกจ)
 • เพิ่มปุ่มสำหรับเชื่อมต่อบริการ Fulfillment ของ Logistplus  (เฉพาะร้านค้าที่เชื่อมต่อบริการ Fulfillment)
 • ตัวแทนจำหน่ายสามารถดูรายการขายของตัวเองได้ (แพ็กเกจที่มีตัวแทนจำหน่าย)
 • เลือกประเภทข้อมูลจากรายงานยอดขายที่ต้องการ Export เป็นไฟล์ Excel ได้ 2 ประเภท (ทุกแพ็กเกจ)
  • 1. ยอดขาย
  • 2. จำนวนที่ขายได้
 • เพิ่มปุ่ม “Export สรุปยอดขายตามสินค้ารายวัน ไฟล์ Excel” (ทุกแพ็กเกจ)
 • ออกใบเสนอราคาได้ โดยไม่ตัดสต๊อก (ทุกแพ็กเกจ)
 • นำเข้าสินค้าด้วยไฟล์ Excel โดยเลือกข้อมูลเฉพาะส่วน (ทุกแพ็กเกจ)
 • เลือกอัพเดตสต๊อกจากหลายคลัง (แพ็กเกจที่เชื่อมต่อ Marketplace)

รายละเอียดเพิ่มเติม