Update

 • เพิ่ม Option ช่องทางการจัดส่ง ให้สามารถคิดน้ำหนักของสินค้าได้
 • เพิ่มปุ่ม “การส่งข้อมูลไประบบบัญชี PEAK”  แบบ Manual ที่หน้ารายละเอียดรายการขาย
Major Change
– นำ Sendit ออกจากรายการขนส่ง
 
Social 
1. ปรับให้การใช้งานเพิ่มสินค้าบน ZORT LIVE ง่ายขึ้น

 Update

 • เพิ่ม icon ชำระเงิน และ แชร์รายการ ที่หน้า “ดูรายการขาย” ด้านหลังหมายเลขรายการขาย
  • icon สำหรับชำระเงิน(รูปบัตร)
   • การแสดงผล จะแสดงเฉพาะร้านค้าที่สมัคร BEAM Payment gateway เท่านั้น
   • กด icon ชำระเงินแล้วระบบจะทำการคัดลอก Link หน้าชำระเงินของระบบ  BEAM ให้ทันที
  • icon แชร์รายการ(รูปโซ่)
   • การแสดงผล – ไม่มีเงื่อนไข แสดงทุก Account
   • กด icon แชร์รายการแล้วระบบคัดลอก link หน้าแจ้งชำระเงินของ ZORT ให้ทันที 
 • เพิ่มตัวเลือกการพิมพ์เอกสารที่หน้า รายการซื้อ, รายได้อื่น, รายจ่ายอื่น 
  2 ตัวเลือก 
  • ต้นฉบับ
  • สำเนา

 • เพิ่มปุ่ม Download QR Code เพื่อนำภาพ QR Code ไปใช้งานได้สะดวกขึ้น เช่น การจ่ายผ่าน Application ธนาคารต่างๆโดยการ Import รูป QR เข้าไป แทนการแสกน

 Update

 • เพิ่มตัวเลือกในการกรองการเคลื่อนไหวสินค้า ในหน้าดูรายละเอียดสินค้า
  • เพิ่มตัวเลือกการกรองการเคลื่อนไหวสินค้า 2 ตัวเลือก
   1. การปรับสินค้า
   2. การโอนสินค้า

Major update

 • การพิมพ์เอกสาร
  • เพิ่มตัวเลือกการพิมพ์เอกสาร 2 ตัวเลือก (ไม่บังคับ)
   • ต้นฉบับ
   • สำเนา
 • การเชื่อมต่อ Facebook (Social)
  • เนื่องจากต้องขอสิทธิ์การเข้าถึงบางอย่างของ Facebook เพื่อให้ใช้งาน Feature ของ Social ได้อย่างไม่ติดขัด
   • การแสดงผล1 – จะขึ้นข้อความให้ Upgrade API ที่หน้าเชื่อมต่อบริการอื่น
   • การแสดงผล2 – จะเช็คสิทธิ์อีกครั้งเมื่อมีการเข้าใช้งาน Feature social และจะถูก Redirect ไปที่หน้า Upgrade API 
   • หากยังไม่ Upgrade API จะส่งผลให้ใช้งานบาง Feature ไม่ได้ เช่น Live
   • ในอนาคตหากมีการเพิ่ม Feature ใหม่ๆและมีความจำเป็นต้องขอสิทธิ์การใช้งานเพิ่ม ก็จะมีข้อความให้  Upgrade API ขึ้นมาอีก
image.png
 • POS 
  • ตั้งค่าคลัง/สาขา – เพิ่มการตั้งค่า
   • แสดงสต็อกสินค้า – สามารถเลือกคลังที่จะแสดงสต็อกสินค้าได้
   • จัดการเงิน – กรอกเงินตั้งต้นได้
   • จัดการส่วนลด/หน่วย – กรอกส่วนลดต่อหน่วยได้
   • จัดการข้อมูลลูกค้า – กรอกเบอร์โทรฯลูกค้าได้
image.png

Minor update

 • หน้ารายการสั่งซื้อ
  • เพิ่มการตั้งค่า: ไม่ให้โชว์สินค้าเป็นชุด
 • หน้าสินค้าเป็นชุด
  • เพิ่ม Export excel รายละเอียดสินค้าเป็นชุด
 • หน้าดูรายการขาย
  • เพิ่มสถานะพิมพ์ใบแปะกล่อง ที่หน้าดูรายการขาย
   image.png
 • หน้ารายการโอนสินค้า
  • เพิ่ม Tab สถานะรายการโอนสินค้า ทั้งหมด, รอโอน, สำเร็จ
  • เพิ่มปุ่มรีเฟรชตารางรายการโอนสินค้า  (ด้านขวาบนของตารางรายการโอนสินค้า)
image.png
 • Improve หน้าสั่งซื้อ
  • ปรับ UI ทั้งหมด แต่ไม่เปลี่ยน Flow การทำงาน
  • สามารถขายสินค้าเป็นชุดได้
image.png
 
 • JD Central 
  • เพิ่มการดึงข้อมูลค่าใช้จ่ายอื่นๆ มาบันทึกในระบบ
 • เพิ่มสถานะรายการ (สถานะ: แพ็คสินค้า)
  • สามารถตั้งค่า (เมนูตั้งค่า > บริษัท/ร้านค้า > ตั้งค่าโปรแกรม )
   • ติ๊ก: เมื่อแพ็คสินค้าครบแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะรายการเป็น “สำเร็จ”
   • ไม่ติ๊ก:  เมื่อแพ็คสินค้าครบแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะรายการเป็น “แพ็คสินค้า”
image.png
 • รายงาน Marketplace (เฉพาะ Shopee)
  • วันที่กรองรายงานการโอนเงินและรายงานค่าส่ง อิงตามการกรองหลักด้านบน
  • สามารถดูรายละเอียดรายงานการโอนเงินได้ก่อนจะ Download
image.png
 • ฟีเจอร์ Re-order Point
  • เป็น Add-on สำหรับร้านค้าที่ใช้งานแพ็กเกจ ZORT Dropship, ZORT Ecommerce และ ZORT Professional
  • เพิ่มกลุ่มสินค้าที่มี Leadtime ได้
  • คำนวณ Re-order Point ให้ร้านค้าอัตโนมัติ พร้อมกดสร้างรายการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเติมสต๊อกได้เลยทันที
 • เพิ่ม Filter Search ZNew UI)
  • สามารถเปลี่ยนไปใช้การค้นหาระดับสูงแบบเดิมได้ แต่ในอนาคตจะไม่สามารถทำได้
  • ร้านค้าสามารถบันทึกตัวกรองไว้ใช้งานต่อได้ในอนาคต
 • รูปภาพ Bundle
  • สามารถเพิ่มรูปภาพในสินค้า Bundle ได้เหมือนสินค้าปกติ

***รูปภาพจะใช้งานได้บนระบบ ZORT เท่านั้น ยังไม่สามารถ Sync กับ Marketplace ได้

 • เอกสารทางบัญชี
  • ปรับการแสดงผล ให้เพิ่มค่าใช้จ่าย Platform ได้ (เปิด-ปิดการแสดงผลได้)
 • เพิ่มตัวเลือกประเภทสินค้าบริการ
 • เพิ่มการปักหมุดหน้ากระเป๋าเงิน
 • ตั้งค่าเพิ่มภาษีค่าขนส่งได้
 • เพิ่มตัวเลือกประเภทสินค้าแบบ บริการ
 • JD Central
  • สามารถกด Ready to ship ผ่าน ZORT ได้โดยตรง ไม่ต้องสลับระบบ
 • ปรับให้รายการที่หมดอายุ ยกเลิกอัตโนมัติ
 • เพิ่ม สถานะย่อย รายการหมดอายุ เช่น รอโอน (หมดอายุ), ยกเลิก (หมดอายุ)
 • เอาคำสั่ง “ลบ” ช่องทางการจัดส่ง ใน Dropdown ตอนกรอกข้อมูลขนส่งออก (จะลบได้ในเมนูตั้งค่า เท่านั้น)
 • เพิ่ม Filter การค้นหาขั้นสูง สถานะรายการ COD
 • เพิ่ม Export excel ในกราฟรายงาน
  • กำไรจากการขาย
  • กำไรรวม
  • ยอดขายรวม
  • ยอดขายตามหมวดหมู่

 • ตารางรายงาน
  • หัวข้อยอดซื้อ/ยอดขาย ทุกประเภท สามารถกดที่ยอดตัวเลข เพื่อดูรายละเอียด และ Export ตามประเภทได้

 • ปรับ UI การตั้งค่า
  • เมนูตั้งค่า การแจ้งเตือน เพิ่มตัวเลือก ปิดการแจ้งเตือน

  • เมนูตั้งค่า บริษัท/ร้านค้า

  •  

 

 • การเชื่อมต่อ Lazada – Sync order Realtime 
  • สถานะรายการขายจะอัพเดท Realtime (เดิมอัพเดททุก 15 นาที)
 • Marketplace (ทุกช่องทาง)  – ปรับ Flow sync order  เมื่อมีการเชื่อมต่อใหม่
  • เมื่อมีการเชื่อมต่อ Marketplace ใหม่(ไม่ใช่การต่ออายุ) ระบบจะดึงออเดอร์ย้อนหลังให้ 7 วัน แต่จะนำเข้าเฉพาะรายการขายที่ยังเป็นสถานะ Pending อยู่เท่านั้น(เฉพาะออเดอร์ที่ดึงย้อนหลังอัตโนมัติ)
  • ไม่กระทบการดึงออเดอร์แบบ manual
 • OpenAPI – สามารถตั้งค่ากำหนดสิทธิ์คลัง/สาขา

 • ระบบขนส่ง
  • เพิ่มระบบขนส่ง COD ของ Flash Express และ J&T Express
 • รายงานยอดขาย
  • ปรับปรุงรายงานยอดขายโดย
   1. เพิ่มตัวเลือก Export สรุปยอดขายรายเดือน (เดิมมีแค่รายวัน)
   2. คำสั่ง Export สรุปยอดขายตามคลัง/สาขา เพิ่มตัวเลือกประเภทข้อมูล
   3. คำสั่ง Export สรุปยอดขายตามช่องทางการขาย เพิ่มตัวเลือกประเภทข้อมูล
 • ปรับวิธีการการคำนวนยอดขายในระบบ
  • เดิมไม่นำส่วนลดรวมและค่าส่งมาคำนวณในยอดขาย เป็น นำส่วนลดรวมและค่าส่งมาคำนวณในยอดขาย
 • Open API
  •  เพิ่ม Webhook เพื่อให้นักพัฒนา สามารถรับข้อมูล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสินค้า และ รายการขายในระบบ ZORT
   1. สินค้าถูกสร้าง
   2. สินค้าถูกแก้ไข
   3. สต้อกสินค้าเปลี่ยนแปลง
   4. รายการขายถูกสร้าง
   5. รายการขายถูกอัพเดทสถานะ
 • Export to Excel
  • ปรับเปลี่ยน Header ของไฟล์ ในการ Export to excel ทุกอัน (มีการใส่สีเทาใน Header) เพื่อแบ่งแยกพื้นที่ของข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • ระบบขนส่ง (NEW UI)
  • รูปแบบการทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างแต่หน้าตาเปลี่ยนไป และมีปรับ UX เล็กน้อย
  • รูปแบบการกรอกข้อมูลทุกขนส่ง เปลี่ยนจาก freetext เป็นแบบให้เลือก จังหวัด,เขต,แขวง
 • การปรับ Local Time Zone
  • ปรับเวลาให้แสดงผลตาม Timezone ของประเทศที่ลูกค้าเข้าระบบ
 • Product QR Code
  • ผลลัพธ์ที่ได้ เมื่อทำการยิง QR code คือจะได้เลข Barcode 
  • Generate QR code ของสินค้าให้ในหน้า รายละเอียดสินค้า (เฉพาะสินค้าที่มีบาร์โค้ดเท่านั้น)
  • สามารถปริ้น QR code ได้ 4 รูปแบบดังนี้
   • ทั่วไป
   • แค็ตตาล็อก
   • 2 คอลัมน์ (A4)
   • 3 คอลัมน์ (A4)

       ดูรายละเอียดการสร้าง QR Code ได้ที่นี่

 • หน้าสั่งซื้อ
  • เพิ่มรูปภาพย่อย
 •   Mobile App (Update app ได้แล้ว)  
  • เพิ่มให้ใส่ค่าส่ง บน iOS ได้
  • เพิ่มให้แสดงค่า รายได้จาก Platform บน iOS และ Android 
 • รายการซื้อ-ขาย
  • เพิ่มหัวข้อ Export excel ในหน้ารายการซื้อและรายการขาย
   • รายการซื้อ
    • เพิ่มหัวข้อ Transfer
    • เพิ่มหัวข้อ Expense
    • รายการขาย
     • เพิ่มหัวข้อ Transfer
     • เพิ่มหัวข้อ Expense
     • เพิ่มหัวข้อ Platform voucher
 • Verify OTP
  • เพิ่ม Verify OTP หลังจาก Register 48 ชั่วโมง
 • ขนส่ง J&T Express
  • ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการขนส่ง J&T Express ได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียน
  •  
  •  
 
 • รายการขาย
  • ปรับการทำงานในส่วนของที่อยู่ผู้รับ ในหน้ารายการขาย เมื่อลูกค้าสร้างหรือแก้ไขรายการขายแล้ว  หากมีการเลือกผู้ติดต่อในรายการขาย และผู้ติดต่อที่เลือกไม่มีการบันทึกที่อยู่ผู้รับ  ระบบจะคัดลอกที่อยู่ผู้รับจากข้อมูลพื้นฐานมาลงข้อมูลให้อัตโนมัติ
 •  
 • เอกสาร
  • เพิ่มคำแนะนำการพิมพ์เอกสาร (ตรวจสอบเฉพาะ ใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้) โดยเช็คจากเงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด 8 ข้อ
  • ช่วยตรวจสอบข้อมูลการออกเอกสาร “ใบกำกับภาษี” แบบเต็มรูปแบบตามหลักสรรพากร ว่าขาดข้อมูลส่วนสำคัญอะไรไปบ้าง
  • สามารถกรอกข้อมูลที่ขาดไปได้ทันที ที่หน้าพิมพ์เอกสาร (ไม่บังคับกรอก)

 • การตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน
  • เพิ่มการตั้งค่าสิทธิ์ Export Excel  (8 หัวข้อ)
   1. หน้ารายงาน
   2. ใบเสนอราคา
   3. รายการขาย
   4. รายการซื้อ
   5. หน้าสินค้าและหมวดหมู่
   6. หน้าคลังสินค้า
   7. หน้าผู้ติดต่อ
   8. การเงินพื้นฐาน
  • เพิ่มสิทธ์การตั้งค่า  (หัวข้อย่อย)
 • การเชื่อมต่อ Lazada
  • เพิ่มการตั้งค่า Vat ช่องทาง Lazada
 • การสั่งซื้อแพ็กเกจ
  • เพิ่มเมนูให้สามารถขอใบกำกับภาษีจาก ZORT ผ่านหน้าระบบได้ เมื่อร้านค้าซื้อแพ็คเกจ
 • รายงานภาพรวม
  • ปรับ Performance รายงานยอดขาย และหมวดหมู่ขายดี ทำให้ระบบประมวลผลได้เร็วขึ้น และโอกาสสำเร็จมากขึ้น 
 • ระบบขนส่ง
  • Kerry: สามารถพิมพ์ใบแปะกล่องจากหน้ารายการขาย
  • J&T Express: เปลี่ยนแปลงลำดับขั้นตอนการพิมพ์ใบแปะกล่องให้ถูกต้อง
 • ระบบบัญชี
  • PEAK: เพิ่มการส่งข้อมูล รายการคืนสินค้า และ รายการรับคืนสินค้า
 • Marketplace
  • หน้าแก้ไขการเชื่อมต่อ Shopee และ Lazada ในส่วนการตั้งค่าอัพเดทข้อมูลสินค้า สามารถเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการอัพเดทได้
 • ระบบขนส่ง J&T 
  • ผู้ใช้งาน ต้องลงทะเบียนใช้งาน J&T ผ่านหน้าระบบ ZORT ก่อน
  • หลังจากลงทะเบียน ผู้ใช้งานรอการติดต่อกลับจากสาขาที่รับผิดชอบในพื้นที่ ภายใน x วัน
  • สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานได้ ผ่านหน้าระบบ ZORT 
 • การ Export to Excel 
  • สามารถ Export ข้อมูลการขนส่งเป็นไฟล์ Excel ไปที่เมนูรายการขาย > บริการส่งสินค้า >   Export to excel 
  • เพิ่ม Field ข้อมูล Shipping fee (ค่าบริการขนส่ง)
 • ปรับการคำนวณ Bundle Stock รวม แยกตามสาขา
 • การอัพโหลดรูปภาพสินค้าหลายรูปภาพ (ทุกแพ็กเกจ)
  • สามารถอัพโหลดรูปภาพสินค้าได้สูงสุด 9 รูปภาพ
  • รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกินไฟล์ละ 1 MB
 • สามารถสร้าง/แก้ไขสินค้าขึ้นไปบน Shopee ได้จากระบบ ZORT (แพ็กเกจที่เชื่อมต่อ Marketplace)
 • เพิ่มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผู้รับปลายทางในหน้าเอกสารรูปแบบทั่วไป (ทุกแพ็กเกจ)
 •  เพิ่มการค้นหาขั้นสูงจากวันที่โอนสินค้า ในหน้ารายการขาย/รายการซื้อ/รายการโอน (ทุกแพ็กเกจ)
 • เพิ่มคำสั่ง “โอนรายการ,” “ลบรายการ,” และ “ยกเลิกรายการ” เมื่อทำการเลือกหลายรายการในหน้ารายการโอน (ทุกแพ็กเกจ)
 • เพิ่มปุ่มสำหรับเชื่อมต่อบริการ Fulfillment ของ Logistplus  (เฉพาะร้านค้าที่เชื่อมต่อบริการ Fulfillment)
 • ตัวแทนจำหน่ายสามารถดูรายการขายของตัวเองได้ (แพ็กเกจที่มีตัวแทนจำหน่าย)
 • เลือกประเภทข้อมูลจากรายงานยอดขายที่ต้องการ Export เป็นไฟล์ Excel ได้ 2 ประเภท (ทุกแพ็กเกจ)
  • 1. ยอดขาย
  • 2. จำนวนที่ขายได้
 • เพิ่มปุ่ม “Export สรุปยอดขายตามสินค้ารายวัน ไฟล์ Excel” (ทุกแพ็กเกจ)
 • ออกใบเสนอราคาได้ โดยไม่ตัดสต๊อก (ทุกแพ็กเกจ)
 • นำเข้าสินค้าด้วยไฟล์ Excel โดยเลือกข้อมูลเฉพาะส่วน (ทุกแพ็กเกจ)
 • เลือกอัพเดตสต๊อกจากหลายคลัง (แพ็กเกจที่เชื่อมต่อ Marketplace)

รายละเอียดเพิ่มเติม