• การอัพโหลดรูปภาพสินค้าหลายรูปภาพ (ทุกแพ็กเกจ)
  • สามารถอัพโหลดรูปภาพสินค้าได้สูงสุด 9 รูปภาพ
  • รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกินไฟล์ละ 1 MB
 • สามารถสร้าง/แก้ไขสินค้าขึ้นไปบน Shopee ได้จากระบบ ZORT (แพ็กเกจที่เชื่อมต่อ Marketplace)
 • เพิ่มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผู้รับปลายทางในหน้าเอกสารรูปแบบทั่วไป (ทุกแพ็กเกจ)
 •  เพิ่มการค้นหาขั้นสูงจากวันที่โอนสินค้า ในหน้ารายการขาย/รายการซื้อ/รายการโอน (ทุกแพ็กเกจ)
 • เพิ่มคำสั่ง “โอนรายการ,” “ลบรายการ,” และ “ยกเลิกรายการ” เมื่อทำการเลือกหลายรายการในหน้ารายการโอน (ทุกแพ็กเกจ)
 • เพิ่มปุ่มสำหรับเชื่อมต่อบริการ Fulfillment ของ Logistplus  (เฉพาะร้านค้าที่เชื่อมต่อบริการ Fulfillment)
 • ตัวแทนจำหน่ายสามารถดูรายการขายของตัวเองได้ (แพ็กเกจที่มีตัวแทนจำหน่าย)
 • เลือกประเภทข้อมูลจากรายงานยอดขายที่ต้องการ Export เป็นไฟล์ Excel ได้ 2 ประเภท (ทุกแพ็กเกจ)
  • 1. ยอดขาย
  • 2. จำนวนที่ขายได้
 • เพิ่มปุ่ม “Export สรุปยอดขายตามสินค้ารายวัน ไฟล์ Excel” (ทุกแพ็กเกจ)

รายละเอียดเอียดเพิ่มเติม

 • ออกใบเสนอราคาได้ โดยไม่ตัดสต๊อก (ทุกแพ็กเกจ)
 • นำเข้าสินค้าด้วยไฟล์ Excel โดยเลือกข้อมูลเฉพาะส่วน (ทุกแพ็กเกจ)
 • เลือกอัพเดตสต๊อกจากหลายคลัง (แพ็กเกจที่เชื่อมต่อ Marketplace)

รายละเอียดเพิ่มเติม