วิธีการใช้งาน ZORT API

ZORT API เหมาะสำหรับร้านค้าที่นำระบบ ZORT ไปเชื่อมต่อกับ Platform ต่าง ๆ และต้องการแยก API Key เพื่อให้สามารถนำไปเชื่อมต่อได้หลาย ๆ Key ด้วยกัน โดยวิธีการ Generate Key สามารถทำได้ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “เชื่อมต่อบริการอื่น”

2. คลิก “เพิ่มการเชื่อมต่อ”

 

 

3. ไปที่หัวข้อ “ZORT Connect”

4. เลือกประเภทเป็น “ZORT API”

5. เลือกคลังสินค้าที่ต้องการเข้าถึง หรือกดสร้างคลังใหม่

6. กด “Generate”

 

 

7. ระบบจะสร้าง API Key ขึ้นมาให้ โดยร้านค้าสามารถนำ API Key ดังกล่าวไปใช้เชื่อมต่อระบบได้

 

 

เพียงเท่านี้ร้านค้าก็สามารถนำ API Key ไปเชื่อมต่อกับ Phatform อื่น ๆ ได้แล้ว

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line: @zort

โทร 02-026-6423