วิธีการแนบสลิปในรายการขาย

วิธีการแนบสลิปในรายการขาย #

ระบบ Verify slip สามารถแนบสลิปในรายการขายย้อนหลังและสามารถตรวจสอบสลิปปลอมได้ทันที โดยมีวิธีการ ดังนี้

1. ไปที่เมนูรายการขาย เลือก ดูรายการขาย 

2. เลือกรายการขายที่ต้องการอัปโหลดสลิป

3. มาที่หัวข้อการชำระเงิน กดปุ่ม +ชำระเพิ่ม

4. อัปโหลดสลิปขึ้นระบบ จากนั้นกดปุ่ม Verify Slip

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort