การตั้งค่าบริษัท/ร้านค้า : ตั้งค่า SMS

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “บริษัท/ร้านค้า”

2. เลือกหัวข้อ “ตั้งค่า SMS”

 

ตั้งค่า SMS เป็นการตั้งค่าชื่อ และรูปแบบข้อความในการส่ง SMS อัตโนมัติ

หมายเหตุ* การส่ง SMS เป็นบริการเสริม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่ได้รวมอยู่ในราคาแพ็คเกจ

 

 

การเติมเครดิต SMS

1. สามารถเติมเครดิต SMS ได้ โดยกดเลือกที่ปุ่ม “เติมเครดิต SMS”

 

 

2. ราคาเครดิต SMS มีดังนี้

 

 

วิธีการตั้งค่า SMS

1. ข้อความ SMS

A. เปลี่ยนชื่อผู้ส่ง : การส่ง SMS จะต้องทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ส่ง เป็นชื่อของร้านค้าก่อน โดยเมื่อเริ่มใช้งานให้กดแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ส่ง

 

 

B. การตั้งค่าประเภทข้อความ : การตั้งค่าการส่งข้อความ SMS อัตโนมัติ โดยสามารถเลือกหัวข้อได้ดังนี้

· ยืนยันการสั่งซื้อ : ตั้งค่าส่ง SMS เมื่อมีการสร้างรายการขาย

· ยืนยันการชำระเงิน : ตั้งค่าส่ง SMS เมื่อมีการกดชำระเงิน หรือกดยืนยันการชำระเงิน

· ยืนยันการส่งสินค้า : ตั้งค่าส่ง SMS เมื่อมีการใส่เลขแทร็กกิ้งในรายการ และกดโอนสินค้า

· แจ้งเตือนการชำระเงิน : ตั้งค่าแจ้ง SMS แจ้งเตือนการชำระเงิน เมื่อรายการขายยังไม่ได้ชำระเงินเกินจำนวนวันที่กำหนด

 

 

2. การตั้งค่าส่ง SMS ขั้นสูง : การตั้งค่าเพิ่มเติมในการส่ง SMS โดยสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ดังนี้

A. มูลค่ารายการมากกว่า : ตั้งค่าให้ส่ง SMS เมื่อมูลค่ารายการขายมากกว่าค่าที่กำหนดเท่านั้น

B. ช่องทางการขาย : ตั้งค่าให่ส่ง SMS ในทุกช่องทางการขาย หรือเฉพาะช่องทางการขายที่กำหนดเท่านั้น

C. คลังสินค้า/สาขา : ตั้งค่าให้ส่ง SMS ในทุกคลังสาขาที่มีการขาย หรือเฉพาะคลัง/สาขาที่กำหนดเท่านั้น

 

 

หมายเหตุ 1 ข้อความ SMS จะจำกัดจำนวนตัวอักษรอยู่ที่ 70 ตัวอักษร

*ข้อความไม่เกิน 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 SMS

*ข้อความ 71-134 ตัวอักษร คิดเป็น 2 SMS

*ข้อความ 135-201 ตัวอักษร คิดเป็น 3 SMS

*ข้อความ 202-268 ตัวอักษร คิดเป็น 4 SMS

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort