วิธีการทำรายการฝากขาย : Consign

วิธีการทำฝากขาย : Consign มีขั้นตอน ดังนี้

1. ไปที่เมนู สินค้า >> เลือก คลังสินค้า >> กดปุ่ม เพิ่มคลังสินค้า/สาขา

 

 

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วย โดยเลือกหัวข้อดังนี้

  • 2.1 ประเภท : เลือกฝากขาย
  • 2.2 ชื่อคลัง : กรอกชื่อคลัง หรือช่องทางที่นำสินค้าไปฝากขาย
  • 2.3 ผู้ติดต่อ : เลือกชื่อคู่ค้า ที่นำสินค้าไปฝากขาย
  • 2.4 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้กดปุ่ม บันทึก

 

 

3. การสร้างรายการโอนสินค้าจากคลังหลัก ไปยังคลังฝากขาย สามารถทำได้ 2 วิธี

  • 3.1 กดที่เมนู สินค้า >> เลือก รายการโอนสินค้า
  • 3.2 กด 3 จุดด้านหลังชื่อคลังสินค้า >> เลือก โอนสินค้า

 

 

4. ระบบจะสร้างรายการโอนสินค้าขึ้นมาให้ โดยจะมีรายละเอียดของคู่ค้า และราคาสินค้า เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษีได้

 

 

5. การพิมพ์ใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี สามารถกดเข้าไปที่เมนู รายการ >> เลือก พิมพ์เอกสาร

 

 

วิธีการเปิดบิลเพื่อเก็บเงินตามรอบ #

เมื่อมีการสรุปยอดขายฝากขายมา ร้านค้าสามารถเข้ามาทำรายการขายได้ดังนี้

  1. ไปที่เมนู รายการขาย >> เลือก สร้างรายการขาย
  2. กรอกข้อมูลรายการให้ครบถ้วน และเลือกตัดสต๊อกจากคลังฝากขาย