วิธีการทำรายการฝากขาย : Consign

วิธีการทำฝากขาย : Consign มีขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “คลังสินค้า” 
 2. กดปุ่ม “เพิ่มคลังสินค้า/สาขา”

 

 1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเลือกหัวข้อดังนี้
 • ประเภท : เลือกฝากขาย 
 • ชื่อคลัง : กรอกชื่อคลัง หรือช่องทางที่นำสินค้าไปฝากขาย 
 • ผู้ติดต่อ : เลือกชื่อคู่ค้า ที่นำสินค้าไปฝากขาย 
 1. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้กดปุ่ม “บันทึก”

 

 

การสร้างรายการโอนสินค้าจากคลังหลัก ไปยังคลังฝากขาย สามารถทำได้ 2 วิธี 

 • กดที่เมนู สินค้า >> เลือก รายการโอนสินค้า 
 • กด 3 จุดด้านหลังชื่อคลังสินค้า >> เลือก โอนสินค้าเข้า 

 

 

1. ระบบจะสร้างรายการโอนสินค้าขึ้นมาให้ โดยจะมีรายละเอียดของคู่ค้าแสดงทางด้านขวามือ  

 

 

2. เลือกสินค้าที่ต้องการโอนไปยังคลังฝากขาย

3. กด “บันทึก”

 

 

4. เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว หากต้องการพิมพ์เอกสารสามารถคลิกที่ปุ่มพิมพ์เอกสารได้เลย 

 

 

วิธีการเปิดบิลเพื่อเก็บเงินตามรอบ 

เมื่อมีทางคู่ค้าที่ทางร้านค้าฝากขายสินค้าทำการสรุปยอดขายฝากขายมา ร้านค้าสามารถเข้ามาทำรายการขายได้ ดังนี้ 

 1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “สร้างรายการขาย”
 2. กรอกข้อมูลรายการให้ครบถ้วน โดยช่องลูกค้าให้ใส่เป็นข้อมูลของคู่ค้าที่ทำการฝากขาย

 

 1. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เลือกตัดสต๊อกจากคลังฝากขาย
 2. กด “บันทึก”

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423 

อีเมล : support@zortout.com 

LINE : @zort