การโอนสินค้าระหว่างคลัง

 

สำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา หรือหลายคลังเก็บสินค้า การโอนสินค้าระหว่างคลังสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

 

วิธีการโอนสินค้าระหว่างคลัง #

1. ไปที่เมนูสินค้า หัวข้อ “คลังสินค้า/สาขา”

2. เลือกคลังสินค้าที่ต้องการโอนสินค้า

 

 

3. คลิก จุดสามจุด หลังสินค้าที่ต้องการโอนสินค้า

4. เลือก “โอนสินค้า”

 

5. เลือกคลังสินค้าที่ต้องการโอน

6. กรอกจำนวนสินค้าที่ต้องการโอน

7. กด “บันทึก”

 

 

8. หลังจากกดบันทึก จะเป็นการสร้างรายการโอนขึ้นมา สามารถกด โอนสินค้าบางส่วน/โอนทันที ได้เลย

 

 

9. สามารถไปที่ “รายการโอนสินค้า” เพื่อดูรายการโอน เช็คสถานะการโอน หรือต้องการเข้าไปกดโอนสินค้าได้

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort