วิธีการจัดการข้อมูลกำหนดเอง

ส่วนเสริมข้อมูลกำหนดเอง เหมาะสำหรับร้านค้าที่ต้องการเพิ่ม Field หรือเพิ่มช่องการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยสามารถเพิ่มได้ที่เมนูต่อไปนี้

1. รายการขาย

2. รายการซื้อ

3. สินค้า

4. ผู้ติดต่อ

5. ใบเสนอราคา

#

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “บริษัทร้านค้า”

2. เลือกหัวข้อ “ข้อมูลกำหนดเอง”

3. กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูลกำหนดเอง”

 

 

4. ระบบจะแสดงรายละเอียดดังนี้

a. ข้อมูลกำหนดเอง :: กรอกชื่อหัวข้อที่ต้องการเพิ่ม

b. ข้อมูล :: เมนูที่ต้องการให้แสดงผล

c. ประเภทข้อมูลกำหนดเอง :: ประเภทของช่องที่ใช้ในการกรอกข้อมูล โดยสามารถเลือกได้ 4 ประเภทดังนี้

  • i. Text :: Field เพื่อใช้ในการใส่ข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความใดก็ได้ตามต้องการ
  • ii. Dropdown :: Field เพื่อใช้ในการทำเป็นตัวเลือก โดยสามารถเพิ่มตัวเลือกได้ตามต้องการ
  • iii. Autocomplete :: Field เพื่อใช้ในการทำช่องกรอกข้อความและกำหนดเป็นตัวเลือกได้ด้วย
  • iv. Autocomplete + Autosave :: Field เพื่อใช้ในการทำช่องกรอกข้อความและกำหนดเป็นตัวเลือกได้ด้วย โดยสามารถเพิ่มข้อความตัวเลือกในช่องนั้น ๆ ได้ทันที

d. ตั้งค่า :: ติ๊กเปิดการใช้งาน “จำเป็นต้องกรอก” เมื่อต้องการให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล Field นั้น ๆ ด้วย

5. กดปุ่ม “บันทึก”

 

 

การตั้งค่าประเภทข้อมูลกำหนดเอง

1. Text :: Field เพื่อใช้ในการใส่ข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความใดก็ได้ตามต้องการ

 

 

 

ตัวอย่าง Field ที่เพิ่ม จากตัวอย่างจะแสดงเพิ่มที่หน้ารายการขาย #

 

 

2. Dropdown :: Field เพื่อใช้ในการทำเป็นตัวเลือก โดยสามารถเพิ่มตัวเลือกได้ตามต้องการ เมื่อทำการเพิ่ม Field เรียบร้อย สามารถเพิ่มตัวเลือกได้ดังนี้

2.1 กด 3 จุดด้านหลัง >> เลือกแก้ไข

 

2.2 กดที่ปุ่มเพิ่มตัวเลือกข้อมูลกำหนดเอง >> กรอกตัวเลือกตามต้องการ

 

 

ตัวอย่าง Field ที่เพิ่ม จากตัวอย่างจะแสดงเพิ่มที่หน้ารายการขาย

 

 

3. Autocomplete :: Field เพื่อใช้ในการทำช่องกรอกข้อความและกำหนดเป็นตัวเลือกได้ด้วย เมื่อทำการเพิ่ม Field เรียบร้อย สามารถเพิ่มตัวเลือกได้ดังนี้

3.1 กด 3 จุดด้านหลัง >>> เลือกแก้ไข

 

 

3.2 กดที่ปุ่มเพิ่มตัวเลือกข้อมูลกำหนดเอง >> กรอกตัวเลือกตามต้องการ

 

 

 

ตัวอย่าง Field ที่เพิ่ม จากตัวอย่างจะแสดงเพิ่มที่หน้ารายการขาย

 

 

4. Autocomplete + Autosave :: Field เพื่อใช้ในการทำช่องกรอกข้อความและกำหนดเป็นตัวเลือกได้ด้วย โดยสามารถเพิ่มข้อความตัวเลือกในช่องนั้นๆ ได้ทันที

เมื่อทำการเพิ่ม Field เรียบร้อย สามารถเพิ่มตัวเลือกได้ดังนี้

4.1 กด 3 จุดด้านหลัง >> เลือกแก้ไข

 

 

4.2 กดที่ปุ่มเพิ่มตัวเลือกข้อมูลกำหนดเอง >> กรอกตัวเลือกตามต้องการ

 

 

ตัวอย่าง Field ที่เพิ่ม จากตัวอย่างจะแสดงเพิ่มที่หน้ารายการขาย

โดย Autocomplete + Flexible สามารถเพิ่มตัวเลือกจากการพิมพ์ข้อความลงในช่องดังกล่าวได้ ซึ่งระบบจะทำการบันทึกข้อมูลที่พิมพ์เพิ่มลงในช่องตัวเลือกอัตโนมัติ

 

 

เพียงเท่านี้ร้านค้าก็สามารถสร้าง Field ที่ต้องการใช้งานได้แล้ว

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : support@zortout.com

LINE : @zort