วิธีการเลือกจัดการข้อมูลหลายรายการพร้อมกัน

หากต้องการพิมพ์เอกสาร ใบเสร็จ หรือใบแปะกล่องพัสดุ แต่ต้องมากดพิมพ์ทีละรายการ ก็คงเสียเวลาไม่น้อย ดังนั้นการเลือกรายการทีละหลายรายการจึงช่วยประหยัดเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก

 

การเลือกหลายรายการในรายการขาย สามารถเลือกเพื่อ พิมพ์เอกสารหรือส่งสินค้า พร้อมกันในครั้งเดียวได้

 

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย”

2. คลิกหน้าออเดอร์ที่ต้องการพิมพ์เอกสารหรือเรียกบริการขนส่ง ซึ่งสามารถกดเลือกได้มากกว่า 1 รายการ หรือคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านบนเพื่อเลือกทำรายการทั้งหมดในหน้าที่เลือกไว้

3. กด “พิมพ์เอกสาร” หรือ “บริการส่งสินค้า”

 

 

***ในส่วนของรายการซื้อหากต้องการเลือกหลายรายการ สามารถทำตามขั้นตอนเดียวกันได้เลย***

 

การเลือกหลายรายการในเมนูสินค้า สามารถเลือกพิมพ์เอกสาร (ป้ายราคาหรือบาร์โค้ดสินค้า) และ เลือกคำสั่งเพื่อทำการซื้อ-ขายหรือโอนสินค้าหลายรายการในครั้งเดียวได้เลย

 

1. ไปที่เมนู “สินค้า หัวข้อ “สินค้า

2. ติ๊กเลือกสินค้าที่ต้องการ ซึ่งสามารถกดเลือกได้มากกว่า 1 รายการ

3. กดปุ่ม “พิมพ์เอกสาร” หรือ “คำสั่ง” เพื่อทำรายการที่ต้องการ

 

 

Tip: หากต้องการเลือกรายการจากหลาย ๆ หน้าก็สามารถทำได้ในครั้งเดียวเช่นกัน โดยที่เลือกเปิดไปหน้าอื่นได้เลยโดยรายการที่ติ๊กไว้จะไม่หายไปไหน และจะมีจำนวนรายการที่เลือกแสดงให้เห็นด้วย

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort