การตั้งค่าช่องทางชำระเงิน

การตั้งค่าช่องทางชำระเงินประเภทบัญชีธนาคาร 

1.ไปที่เมนู “การเงิน” หัวข้อ “กระเป๋าเงิน”  

2. กดป่ม “เพิ่มกระเป๋าเงิน”

 

 

3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยสามารถกรอกตามละเอียดตามลำดับดังนี้ 

 1. ชื่อกระเป๋าเงิน : ชื่อกระเป๋าที่จะแสดงตอนเลือกการชำระเงิน
 2. ประเภท : เลือกเป็นบัญชีธนาคาร
 3. ชื่อธนาคาร : เลือกธนาคารที่ต้องการ
  D. เลขบัญชีธนาคาร : ใส่เลขบัญชีธนาคารของร้านค้า
 4. ชื่อบัญชีธนาคาร : ใส่ชื่อบัญชีธนาคาร
 5. ยอดยกมา : ยอดเงินตั้งต้นที่ต้องการลงในระบบ ZORT 
 6. เลือกการแสดงในรายการซื้อขาย : กระเป๋าเงิน จะแสดงตอนชำระเงินในหน้ารายการขาย
 7. เลือกแสดงในหน้าสั่งซื้อและเซลเพจ : กระเป๋าเงิน จะแสดงตอนส่งลิงค์ให้ลูกค้าชำระเงินที่หน้าแชร์ลิงค์, หน้าสั่งซื้อ หรือเซลเพจ
 8. กด “บันทึก”

 

 

 

5. หากร้านค้ามีช่องทางชำระเงินอยู่แล้ว สามารถกด 3 จุดด้านหลังชื่อกระเป๋าเงิน

6. เลือก “แก้ไข” แล้วแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการได้เลย

 

 

 

การตั้งค่าช่องทางชำระเงินพร้อมเพย์ และ e-Wallet  

1. ไปที่เมนู “การเงิน” หัวข้อ “กระเป๋าเงิน”

2. กดปุ่ม “เพิ่มกระเป๋าเงิน”

 

 

3. กรณีเลือก “พร้อมเพย์” สามารถกรอกข้อมูลได้ ดังนี้

 • ชื่อกระเป๋าเงิน เลือกกระเป๋าเงินที่ต้องการ 
 • ประเภท เลือกพร้อมเพย์  
 • ชื่อพร้อมเพย์ เลือกใส่เบอร์โทร หรือบัตรประชาชน 
 • หมายเลขพร้อมเพย์ กรอกหมายเลขพร้อมเพย์ 
 • ชื่อ-นามสกุลพร้อมเพย์ กรอกชื่อและนามสกุล  
 • ยอดยกมา : ยอดเงินตั้งต้นที่ต้องการลงในระบบ ZORT  
 • เลือกการแสดงในรายการซื้อขาย : กระเป๋าเงิน จะแสดงตอนชำระเงินในหน้ารายการขาย 
 • เลือกแสดงในหน้าสั่งซื้อและเซลเพจ : กระเป๋าเงิน จะแสดงตอนส่งลิงค์ให้ลูกค้าชำระเงินที่หน้าแชร์ลิงค์, หน้าสั่งซื้อ หรือเซลเพจ 

4. กดปุ่ม “บันทึก”

 

5. กรณีเลือก e-Wallet สามารถกรอกข้อมูลได้ ดังนี้

 • ชื่อกระเป๋าเงิน เลือกกระเป๋าเงินที่ต้องการ 
 • ประเภท เลือก E-wallet 
 • ชื่ออีวอลเล็ท เลือก E-wallet 
 • เลขบัญชีวอลเล็ท กรอกหมายเลข E-wallet 15 หลัก 
 • ชื่อ-นามสกุลอีวอลเล็ท กรอกชื่อและนามสกุล  
 • ยอดยกมา : ยอดเงินตั้งต้นที่ต้องการลงในระบบ ZORT  
 • เลือกการแสดงในรายการซื้อขาย : กระเป๋าเงิน จะแสดงตอนชำระเงินในหน้ารายการขาย 
 • เลือกแสดงในหน้าสั่งซื้อและเซลเพจ : กระเป๋าเงิน จะแสดงตอนส่งลิงค์ให้ลูกค้าชำระเงินที่หน้าแชร์ลิงค์, หน้าสั่งซื้อ หรือเซลเพจ 

6. กดปุ่ม “บันทึก”

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com 

Line: @zort