การตั้งค่าช่องทางชำระเงิน

การตั้งค่าช่องทางชำระเงิน

1.ไปที่เมนูการเงิน >> กระเป๋าเงิน >> เพิ่มกระเป๋าเงิน

2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยสามารถกรอกตามละเอียดตามลำดับดังนี้

2.1 ชื่อกรเป๋าเงิน : ชื่อกระเป๋าที่จะแสดงตอนเลือกการชำระเงิน สามารถใช่เป็นชื่อธนาคาร + เลขบัญชี + ชื่อบัญชี ต่อกันได้

2.2 ประเภท : เลือกเป็นบัญชีเธาคาร

2.3 ชื่อธนาคาร : เลือกธนาคารที่ต้องการ
2.4 เลขบัญชีธนาคาร : ใส่เลขบัญชีธนาคารของร้านค้า

2.5 ชื่อบัญชีธนาคาร : ใส่ชื่อบัญชีธนาคาร

2.6 ยอดยกมา : ยอดเงินตั้งต้นที่ต้องการลงในระบบ ZORT 

2.7 เลือกการแสดงในรายการซื้อขาย : กระเป๋าเงิน จะแสดงตอนชำระเงินในหน้ารายการขาย

เลือกแสดงในหน้าสั่งซื้อและเซลเพจ : กระเป๋าเงิน จะแสดงตอนส่งลิงค์ให้ลูกค้าชำระเงินที่หน้าแชร์ลิงค์ , หน้าสั่งซื้อ หรือเซลเพจ

3.หากร้านค้ามีช่องทางชำระเงินอยู่แล้ว สามารถกด 3 จุดด้านหลังชื่อกระเป๋าเงิน เลือกแก้ไข