วิธีโอนสินค้าพร้อมออกใบกำกับภาษี

ร้านค้าที่ใช้งานระบบคลังฝากขาย สามารถโอนสินค้าที่ต้องการจะฝากขายไปยังคลังฝากขายและออกเอกสารในฟอร์มใบกำกับภาษีได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.) ไปที่ สินค้า เลือก คลังสินค้า/สาขา แล้วกดปุ่ม เพิ่มคลังสินค้า/สาขา

 

2.) จะปรากฏหน้าต่างสำหรับกรอกรายละเอียดคลังสินค้า/สาขาใหม่ ให้เลือกประเภทของคลังเป็น ฝากขาย และใส่ชื่อคลังสินค้า รวมถึงเลือกลูกค้า/คู่ค้า (ร้านค้าที่เราต้องการนำสินค้าไปฝากขาย) หรือเพิ่มใหม่ จากนั้นกด บันทึก

 

3.) คลิกที่ ดูรายการโอนทั้งหมด

 

4.) จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายการโอนทั้งหมดของคลังสินค้าเรา คลิกที่ สร้างรายการโอน

 

5.) กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ในส่วนของ คลังสินค้าให้เลือกโอนไปที่คลังฝากขายที่เราสร้างหรือเลือกไว้

สำหรับประเภทภาษีสามารถเลือกให้รวมภาษี 7% หรือไม่รวมก็ได้ จากนั้นคลิก เพิ่มสินค้า เพื่อเลือกสินค้าที่เราต้องการทำการโอนไปยังคลังฝากขาย แล้วกดบันทึกให้เรียบร้อย

 

6.) จะปรากฏหน้าต่างรายละเอียดการโอนขึ้นมาให้เราตรวจสอบ ให้เราคลิกที่ปุ่ม พิมพ์เอกสาร

 

7.) เลือกรูปแบบเอกสารเป็น ฟอร์มใบกำกับภาษี และเลือกหัวเรื่องเป็น ใบกำกับภาษี จากนั้นคลิก พิมพ์เอกสาร

 

8.) จะปรากฏหน้าจอแสดงตัวอย่างเอกสาร ฟอร์มใบกำกับภาษี ซึ่งร้านค้าสามารถสั่งพิมพ์ได้เลยทันที