วิธีโอนสินค้าพร้อมออกใบกำกับภาษี

ร้านค้าที่ใช้งานระบบคลังฝากขาย สามารถโอนสินค้าที่ต้องการจะฝากขายไปยังคลังฝากขายและออกเอกสารในฟอร์มใบกำกับภาษีได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “คลังสินค้า/สาขา” 

2. กดปุ่ม “เพิ่มคลังสินค้า/สาขา”

 

 

3. จะปรากฏหน้าต่างสำหรับกรอกรายละเอียดคลังสินค้า/สาขาใหม่ ให้เลือกประเภทของคลังเป็น “ฝากขาย” และใส่ชื่อคลังสินค้า รวมถึงเลือกลูกค้า/คู่ค้า (ร้านค้าที่เราต้องการนำสินค้าไปฝากขาย) หรือเพิ่มใหม่

4. กด “บันทึก”

 

 

5. ไปที่หัวข้อ “รายการโอนสินค้า”

6. จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายการโอนทั้งหมดของคลังสินค้าเรา คลิกที่ “สร้างรายการโอน”

 

 

7.  กรอกรายละเอียดต่า ให้ครบถ้ว ในส่วนขอคลังสินค้าให้เลือกโอนไปที่คลังฝากขายที่เราสร้างหรือเลือกไว (เมื่อเลือกคลังฝากขายจะแสดงข้อมูลผู้ติดต่อทางด้านขวามือ) สำหรับประเภทภาษีสามารถเลือกให้รวมภาษี 7% หรือไม่รวมก็ได้  

 

 

8. คลิกเพิ่มสินค้าที่เราต้องการทำการโอนไปยังคลังฝากขาย

9. กด “บันทึก”

 

 

10. จะปรากฏหน้าต่างรายละเอียดการโอนขึ้นมาให้เราตรวจสอบ ใหคลิกที่ปุ่มพิมพ์เอกสาร 

 

 

11. 1 เลือกรูปแบบเอกสารเป็น “ฟอร์มใบกำกับภาษี” 

12. เลือกหัวเรื่องเป็น “ใบกำกับภาษี”

13. คลิก “พิมพ์เอกสาร”

 

 

14. จะปรากฏหน้าจอแสดงตัวอย่างเอกสารฟอร์มใบกำกับภาษี ซึ่งร้านค้าสามารถสั่งพิมพ์ได้เลยทันที 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com 

Line: @zort