การตั้งค่าระบบหลังบ้านของ POS

การตั้งค่าระบบหลังบ้านสำหรับผู้ใช้งาน POS สามารถทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

 

การตั้งค่าโปรโมชั่น 

  ลูกค้าสามารถดูวิธีการตั้งค่าโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่ต้องการใช้งานบน POS ได้ที่ (แปะลิงก์ “การตั้งค่าโปรโมชั่น POS) 

 

ตั้งค่าผู้ใช้งาน 

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “ผู้ใช้งาน”

2. กด “เพิ่ม”

 

 

3. กรอกข้อมูลของผู้ใช้งานที่ต้องการ

กรณีสิทธิ์ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ 2 แบบ 

  • ผู้จัดการ : สามารถตั้งค่า PIN หรือรหัสผู้จัดการ เพื่อใช้ในการยกเลิก หรือ ทำรับคืนรายการขายได้ 
  • พนักงาน : กรณีมีการตั้งค่า PIN หรือรหัสผู้จัดการ พนักงานจะไม่สามารถยกเลิกรายการขายเองได้ 

4. กด “เพิ่ม”

 

 

ตั้งค่าคลัง/สาขา 

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “คลัง/สาขา”

2. เลือกคลังสินค้า เพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งานตามคลังที่ต้องการ

3. ตั้งค่าคำนำหน้าเอกสาร

 

 

 

ตั้งค่าโปรแกรม 

1. ตรวจสอบสต็อกสินค้าหน้าขาย สามารถแสดงจำนวนสินค้าบน POS ได้ และป้องกันการขายสินค้าติดลบ

2. แสดงสต็อกสินค้า เพื่อดูจำนวนสินค้าในสต็อกของแต่ละคลังง

3. จัดการเงิน เพื่อดูข้อมูลเงินที่เข้า – ออก รายการซื้อขาย รวมถึงประวัติการถอนเงินและเติมเงินของเครื่อง POS

4. แก้ไขส่วนลด/หน่วย, ราคาสินค้า ติ๊กถูกเพื่อเพิ่มการแก้ไขข้มมูลราคาสินค้าในเครื่อง POS

5. จัดการข้อมูลลูกค้า สำหรับจัดเก็บข้อมูลเบอร์โทรลูกค้า

6. แสดงสินค้าเป็นชุด สามารถดึงสินค้าเป็นในระบบ zort มาใช้งานบน POS ได้

7. ช่องทางการชำระเงิน ตั้งค่าช่องทางชำระเงินที่จะแสดงบนเครื่อง POS สามารถเลือกได้ ดังนี้

  •  ค่าเริ่มต้น 
  • กำหนดเอง ซึ่งจะประกอบด้วย A. เงินสด B. บัตรเครดิต C. โอนเงิน / QR Code 

 

 

 

8. กด “บันทึก”

 

ตั้งค่าหมวดหมู่  

1. เลือกเมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “หมวดหมู่”

2. เลือกคลังที่ต้องการตั้งค่า

3. เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการให้แสดงบน POS 

4. กด “บันทึก”

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: [email protected]

Line: @zort