คู่มือการใช้งาน Point of Sale ( POS )

การใช้งาน Point of Sale ( POS ) #

คุณสามารถเข้าสู่ระบบ POS ได้ที่ https://pos.zortout.com เพื่อจัดการโปรโมชั่นและการตั้งค่าต่างๆ ได้ ตามขั้นตอนดังนี้

จัดการโปรโมชั่น #

สามารถตั้งค่าโปรโมชั่นผ่านระบบได้ 3 แบบ

1. โปรโมชั่นร้านค้า #

โปรโมชั่นร้านค้า คือ ส่วนลดเท่ากันทั้งร้านค้า เช่น ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท ได้รับส่วนลด 10%

วิธีการตั้งค่าโปรโมชั่นร้าน #

1.) เลือกเมนู โปรโมชั่น เลือก ร้านค้า

2.) กด เพิ่ม เพื่อเพิ่มโปรโมชั่น

 

 

3.) กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นที่ต้องการเพิ่ม

4.) หลังจากกรอกรายละเอียดโปรโมชันเรียบร้อยแล้ว กด เพิ่ม

 

2. โปรโมชั่นตามกลุ่มสินค้า #

       โปรโมชั่นตามกลุ่มสินค้า คือ จัดกลุ่มสินค้าที่ต้องนำมาร่วมโปรโมชั่น ซึ่งสามารถสร้างโปรโมชั่นได้ 3 แบบ คือ #
  1. ตั้งราคาขายของสินค้ากลุ่มนั้นใหม่
  2. กำหนดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
  3. ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน และแถมสินค้าอื่น

 

วิธีการตั้งค่าโปรโมชั่นกลุ่มสินค้า #

1.) เลือกเมนู โปรโมชั่น เลือก กลุ่มสินค้า

2.) กด เพิ่ม เพื่อเพิ่มโปรโมชั่น

 

 

3.) กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นที่ต้องการเพิ่ม

4.) เลือกสินค้าที่ต้องการจะทำโปรโมชั่น
– ราคารวมขั้นตํ่าทั้งบิล (สามารถกำหนดราคาขั้นตํ่าต่อใบเสร็จ ที่จะได้รับส่วนลด เช่น ต้องซื้อครบ 100 บาท จึงจะได้ส่วนลด 5% เป็นต้นไป)
– ประเภทส่วนลด เลือก ตั้งราคาขาย (ให้ใส่จำนวนรายการพิเศษของสินค้านั้นๆ) >ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน หรือส่วนลดเป็นเปอร์เซ็น (%)

 

 

5.) เลือก สินค้าที่ต้องการแถม เมื่อซื้อสินค้าหลัก

6.) กด บันทึก

 

3. โปรโมชั่นตามจำนวนสินค้า #

โปรโมชั่นตามจำนวนสินค้า คือ สามารถกำหนดช่วงจำนวนสินค้าเพื่อให้ส่วนลดได้ เช่น สินค้า 1-2 ชิ้น เช่น ได้รับส่วนลด 5%, สินค้า 3-5 ชิ้น ได้รับส่วนลด 10% เป็นต้น

วิธีการตั้งค่าโปรโมชั่นกลุ่มสินค้า #

1.) เลือกเมนู โปรโมชั่น เลือก จำนวนสินค้า

2.) กด เพิ่ม เพื่อเพิ่มโปรโมชั่น

 

 

3.) กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นที่ต้องการเพิ่ม

4.) กด บันทึก

 

 

ตั้งค่าผู้ใช้งาน #

1.) ไปที่เมนู ตั้งค่า เลือก ผู้ใช้งาน

2.) สามารถเลือกคลังสินค้า เพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งานตามคลังที่ต้องการ

 

3.) เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มผู้ใช้งาน

4.) กรอกข้อมูลของผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่ม แล้วกดบันทึก

 

ตั้งค่าคลัง/สาขา #

1.) ไปที่เมนู ตั้งค่า เลือก คลัง/สาขา

2.) สามารถเลือกคลังสินค้า เพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งานตามคลังที่ต้องการ

3.) กรอกข้อมูล ตั้งค่าคำนำหน้าเอกสาร

 

 

ตั้งค่าโปรแกรม #

1.) แสดงสต็อกสินค้า เพื่อดูจำนวนสินค้าในสต๊อกของแต่ละคลัง

2.) จัดการเงิน เพื่อดูข้อมูลเงินที่เข้า – ออก รายการซื้อขาย รวมถึงประวัติการถอนเงินและเติมเงินของเครื่อง POS 

3.) แก้ไขส่วนลด/หน่วย, ราคาสินค้า ติ๊กถูกเพื่อเพิ่มการแก้ไขข้มมูลราคาสินค้าในเครื่อง POS

4.) จัดการข้อมูลลูกค้า สำหรับจัดเก็บข้อมูลเบอร์โทรลูกค้า 

5.) ช่องทางการชำระเงิน ตั้งค่าช่องทางชำระเงินที่จะแสดงบนเครื่อง POS

ช่องทางการชำระเงิน ตั้งค่าช่องทางชำระเงินที่จะแสดงบนเครื่อง POS สามารถเลือกได้ ดังนี้

  • ค่าเริ่มต้น
  • กำหนดเอง ซึ่งจะประกอบด้วย 1.) เงินสด 2.) บัตรเครดิต 3.) โอนเงิน / QR Code

6.) เสร็จแล้วกด บันทึก

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: [email protected]

Line: @zort