การพิมพ์ใบแปะกล่อง

การพิมพ์ใบปแะกล่องสามารถทำได้ง่ายๆ และรวดเร็ว ตามขั้นตอนดังนี้

การพิมพ์ใบแปะกล่องครั้งละรายการ #

1.) ไปที่เมนูรายการขาย เลือก ดูรายการขาย

2.) เลือกรายการที่ต้องการพิมพ์ใบแปะกล่อง

 

 

3.) กดพิมพ์เอกสาร แล้วเลือกพิมพ์ใบแปะจดหมาย/กล่อง

 

 

4.) เลือกขนาดของใบปะกล่องที่ต้องการ

5.) กด พิมพ์ป้ายแปะจดหมาย/กล่อง

 

 

 ตัวอย่างใบแปะกล่องขนาด A5

 

 

  ตัวอย่างใบแปะกล่องขนาด A4

 

 

       ตัวอย่างใบแปะกล่องขนาด ซองจดหมาย

 

 

 ตัวอย่างใบแปะกล่องขนาด สติ๊กเกอร์ 4”x6”

 

 

   ตัวอย่างใบแปะกล่องขนาด ใบแปะกล่องแบบย่อ

 

 

6.) กด พิมพ์ป้ายแปะจดหมาย/กล่อง

 

 

การพิมพ์ใบแปะกล่องครั้งละหลายรายการ #

1.) ไปที่เมนูรายการขาย เลือก ดูรายการขาย

2.) เลือกรายการที่ต้องการพิมพ์ใบแปะกล่อง

 

 

3.) กดพิมพ์เอกสาร แล้วเลือกพิมพ์ใบแปะจดหมาย/กล่อง

 

 

4.) เลือกขนาดของใบแปะกล่องที่ต้องการ

5.) กด พิมพ์ป้ายแปะจดหมาย/กล่อง

 

 

 

จะปรากฏป้ายแปะจดหมาย/กล่อง ตามรายการที่เราเลือกไว้ทั้งหมด ตามภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort