วิธีการสร้างใบเสนอราคาแบบนำเข้าไฟล์ Excel

ใบเสนอราคา คือ เอกสารแสดงข้อมูลสินค้าและบริการที่ร้านค้าออกให้กับลูกค้า เพื่อประกอบการพิจารณก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ สำหรับร้านค้าที่ต้องการออกใบเสนอราคา สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ใบเสนอราคา”

2. กดปุ่ม “นำเข้าไฟล์ Excel”

 

 

3. คลิก Download template ที่ “ไฟล์ template สามารถ Download ได้ ที่นี่”

 

 

4. ระบบจะ Download template ใบเสนอราคาขึ้นมาให้ สามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการได้เลย

 

 

โดยคอลัมน์ในไฟล์ใบเสนอราคา จะมีรายละเอียดดังนี้

 • หมายเลขรายการ : สามารถกรอกหมายเลขรายการที่ต้องการได้ หรือกรณีต้องการให้รันหมายเลขรายการอัตโนมัติ ให้ใส่เป็น “Auto” ได้เลย
 • รหัสลูกค้า : กรอกรหัสของลูกค้า (ถ้ามี)
 • ชื่อลูกค้า : กรอกชื่อของลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้า
 • อีเมลลูกค้า : กรอกอีเมลลูกค้า (ถ้ามี)
 • เบอร์โทรลูกค้า : กรอกเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า (ไม่ต้องมีขีดกลาง หรือเว้นวรรค และกรอกได้เพียง 1 เบอร์เท่านั้น)
 • ที่อยู่ลูกค้า : กรอกข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า โดยไม่ต้องใช้ตัวย่อและเว้นวรรค แขวง/เขต ตัวอย่างเช่น 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 20 ยูนิต 1, 2 แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : กรอกข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 • ชื่อสาขา : กรอกข้อมูลชื่อสาขา (ถ้ามี)
 • เลขที่สาขา : กรอกข้อมูลเลขที่สาขา (ถ้ามี)
 • วันที่ทำรายการ : กรอกวันที่สร้างใบเสนอราคา โดยใช้รูปแบบ DD/MM/YYYY ตัวอย่างเช่น 30/9/2022
 • ช่องทางการขาย : กรอกช่องทางการขาย เช่น Facebook
 • ส่วนลดท้ายบิล : กรอกส่วนลดท้ายบิล (ถ้ามี)
 • ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม : กรอกประเภทของภาษี ตัวอย่างเช่น ไม่มี แยกภาษี หรือรวมภาษี ดังนี้

– กรณีออกใบเสนอราคาที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”

– กรณีออกใบเสนอราคาที่แยกภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใส่คำว่า “แยกภาษี”

– กรณีออกใบเสนอราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใส่คำว่า “รวมภาษี”

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม : กรอกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อ้างอิง : กรอกหมายเลขรายการที่ต้องการอ้างอิง (ถ้ามี)
 • หมายเหตุ : กรอกข้อความที่ต้องการ (ถ้ามี)
 • Tag : กรอกข้อความที่ต้องการติดแท็ก กรณีต้องการติดแท็กมากกว่า 1 แท็กให้ใช้ , คั่นข้อความไว้
 • ค่าส่ง : กรอกค่าส่งที่เรียกเก็บจากลูกค้าเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 • ภาษีค่าส่ง : กรอกจำนวนภาษีค่าส่ง (ถ้ามี)
 • รหัสสินค้า : กรอกรหัสของสินค้า เช่น P001
 • ชื่อสินค้า : กรอกชื่อของสินค้า เช่น Product 1
 • จำนวน : กรอกจำนวนสินค้าที่ลูกค้าสนใจสั่งซื้อ
 • ราคาต่อหน่วย : กรอกราคาขายต่อหน่อย ตัวอย่างเช่น 100
 • ส่วนลดต่อหน่วย : กรอกจำนวนส่วนลดต่อหน่วย (ถ้ามี)

 

– กรณีมีรายการสินค้ามากกว่า 1 SKU สามารถกรอกข้อมูลสินค้าในบรรทัดต่อไปได้เลย

– กรณีต้องการให้รายการต่อไปรันหมายเลขรายการอัตโนมัติ ให้ใส่คำว่า “Auto” ในคอลัมน์ หมายเลขรายการถัดจากรายการแรกได้

 

5. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปหน้าระบบ ZORT คลิกที่ปุ่ม “Choose File”

 

 

6. เลือกไฟล์ใบเสนอราคาที่ต้องการ

 

 

7. กดปุ่ม “บันทึก”

 

 

8. ระบบจะสร้างใบเสนอราคาขึ้นมาให้ตามตัวอย่าง

 

 

เพียงเท่านี้ร้านค้าก็สามารถสร้างใบเสนอราคาหลายรายการได้แล้ว

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort