วิธีดูข้อมูลในหน้ารายงานลูกค้า

รายการลูกค้า สำหรับดูข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในช่วงเวลาที่เลือก โดยจะสามารถดูจำนวนลูกค้า, จำนวนจังหวัดที่สั่งซื้อเข้ามา และรายชื่อลูกค้า และ Export excel ได้ 

 

โดยรายงานลูกค้า จะมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. จำนวนลูกค้า : สามารถดูจำนวนลูกค้าใหม่ และลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาซ้ำได้ โดยเลือกดูตามยอดขายหรือจำนวนลูกค้าได้

 

 

 

2. แนวโน้ม : แสดงข้อมูลูกค้าใหม่ และลูกค้าซื้อซ้ โดยเลือกดูตามยอดขายหรือจำนวนลูกค้าและเลือกดูเป็นวั, เดือ, ไตรมาสหรือปีได 

 

 

 

3. แสดงข้อมูลรายชื่อจังหวัดและจำนวนลูกค้า/ รายการ/ หรือมูลค ตามที่ร้านค้า filter 

 

 

 

4. แสดงข้อมูลรายชื่อลูกค้าใหม่ ลูกค้าซื้อซ้ำ และยอดขาย 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โทร 02-026-6423 

Line: @zort