วิธีดูรายงานหมวดลูกค้า

รายการลูกค้า สำหรับดูข้อมูลต่างๆของลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในช่วงเวลาที่เลือก โดยจะสามารถดูจำนวนลูกค้า , จำนวนจังหวัดที่สั่งซื้อเข้ามา และรายชื่อลูกค้า

 

 

โดยรายงานลูกค้า จะมีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนลูกค้า : สามารถดูจำนวนลูกค้าใหม่ และลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาซ้ำได้

 

 

2. ดูแนวโน้ม ลูกค้าใหม่ และลูกค้าซื้อซ้ำ

 

 

3. ดูจำนวนลูกค้า, จำนวนรายการ และมูลค่ารายการ

 

 

4. ดูรายชื่อลูกค้าใหม่และลูกค้าซื้อซ้ำ