การพักบิล (POS)

หากลูกค้าต้องการหยิบสินค้าเพิ่มและร้านค้าต้องการทำการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายต่อไป ร้านค้าสามารถทำการพักบิลได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.) กดที่แถบเมนู

2.) เลือกเมนู “รายการพักบิล”

3.) กดเลือกรายการที่ต้องการนำกลับมาขาย

4.) กดปุ่ม “ต่อไป”

5.) จะกลับสู่หน้าการขายปกติ กดปุ่ม “ต่อไป” เพื่อเริ่มทำการเช็คเอาท์