วิธีการใช้งาน VAT/ NO VAT ในรูปแบบอื่น ๆ

นอกจากวิธีการใช้งาน VAT/ NO VAT ในรายการซื้อขายแล้ว ระบบยังรองรับในส่วนของใบเสนอราคา, การโอนสินค้าจากคลังฝากขาย และรายได้/ รายจ่ายอื่นอีกด้วย ร้านค้าสามารถศึกษาวิธีการใช้งานตามขั้นตอนด้านล่างนี้กันได้เลย

 

1) กรณีสร้างรายการ VAT/ NO VAT ในใบเสนอราคา

 

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ใบเสนอราคา”

2. กดปุ่ม “สร้าง”

 

 

3. เลือกสินค้าที่ต้องการ หากสินค้ามีภาษีระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นที่คอลัมน์ภาษีมูลค่าเพิ่มให้ด้วย

4. กดปุ่ม “บันทึก”

 

 

2) กรณีสร้างรายการ VAT/ NO VAT ในการโอนสินค้าคลังฝากขาย

***ฟังก์ชั่น VAT/ NO VAT ใช้ได้เฉพาะคลังฝากขายเท่านั้น***

 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “รายการโอนสินค้า”

2. กดปุ่ม “สร้างรายการโอนสินค้า”

 

 

3. เลือกสินค้าที่ต้องการโอนไปยังคลังฝากขาย หากสินค้ามีภาษีระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นที่คอลัมน์ภาษีมูลค่าเพิ่มให้ด้วย

4. กดปุ่ม “บันทึก”

 

 

3) กรณีสร้างรายการ VAT/ NO VAT ในรายได้อื่น/ รายจ่ายอื่น

 

1. ไปที่เมนู “การเงิน” หัวข้อ “รายได้อื่น” หรือ “รายจ่ายอื่น”

2. กดปุ่ม “สร้างรายได้อื่น” หรือ “สร้างรายจ่ายอื่น”

 

 

3. กรอกชื่อรายการที่ต้องการ โดยภาษีมูลค่าของรายการนั้น ๆ จะอ้างอิงจากภาษีมูลค่าในหน้าตั้งค่าโปรแกรม

4. กดปุ่ม “บันทึก”

 

 

ตัวอย่างตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในหน้าตั้งค่าโปรแกรม

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line: @zort

โทร 02-026-6423