การจัดการรายรับ-รายจ่ายด้วยการเงินพื้นฐาน (ภาพรวม)

สิ่งที่น่าเหนื่อยหน่ายที่สุดในการทำธุรกิจคือการจัดการเรื่องการเงิน ทั้งกำไร ยอดขาย รายได้ประจำวันต่าง ๆ ที่ต้องทำรายงานสรุปอยู่เรื่อย ๆ วันนี้เราสามารถดูรายงานการเงินพื้นฐานได้ง่าย ๆ ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยฟีเจอร์การเงินพื้นฐานจาก ZORT มาดูไปพร้อม ๆ กันเลย 

เมนูการเงินประกอบด้วยหัวข้อหลัก 5 หัวข้อ ดังนี้ 

1. ดูภาพรวม

สำหรับดูข้อมูลโดยรวมของรายรับรายจ่าย และจำนวนเงินคงเหลือแต่ละกระเป๋าเงิน 

 

 

2. กระเป๋าเงิน

สำหรับบันทึกจำนวนเงินในธนาคารหรือช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ ซึ่งเราสามารถดูได้ว่าแต่ละช่องทางการชำระเงินที่เราเก็บเงินไว้ ช่องทางไหนมีเงินเท่าไหร่บ้าง  

 

 

3. รายได้อื่น

สำหรับบันทึกรายได้อื่น ๆ นอกจากการขายสินค้า เช่น รายได้จากการเก็บค่าสมัครสมาชิกของตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น 

 

 

4. รายจ่าย

สำหรับบันทึกรายจ่ายอื่น ๆ นอกจากการขายสินค้า เช่น ค่าโฆษณาทาง Facebook หรือค่าเช่าร้าน เป็นต้น 

 

 

5. รายการโอน

การโอนในระบบของ ZORT จะเป็นการโอนระหว่างกระเป๋าเงินที่เราสร้างไว้ เช่น มีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารหนึ่งไปอีกธนาคารหนึ่ง 

 

 

*Tip การนำเงินสดไปฝากธนาคารก็สามารถใช้ฟังค์ชั่นนี้ได้เช่นเดียวกัน โดยการเลือกโอนจาก เงินสด ไปที่ ธนาคาร 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : support@zortout.com

LINE : @zort