วิธีดูสรุปรายงานภาพรวม

รายงานใช้สำหรับดูข้อมูลสรุปยอดขาย , กำไรจากการขาย หรือมูลค่าสินค้าทั้งหมดของร้านค้า

โดยรายงานจะมีทั้งหมด 5 หัวข้อดังนี้

  1. ภาพรวม : แสดงภาพรวมของยอดขาย , กำไร และข้อมูลเบื้องต้น
  2. ยอดขาย : แสดงยอดขาย , กำไรของร้านค้า อย่างละเอียด
  3. ยอดซื้อ : แสดงยอดซื้อ
  4. สินค้า : แสดงมูลค่าสินค้า และข้อมูลรานงานของสินค้า
  5. ลูกค้า : แสดงจำนวนลูกค้า  และรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับลูกค้า

 

 

ขั้นตอนการดูรายงานพื้นฐานของร้านค้า สามารถทำได้ดังนี้ #

  1.  ไปที่เมนูรายงาน เลือก ภาพรวม โดย หน้ารายงานจะแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก คือ

 

1.) สรุปยอดขาย #

       รายงานสรุปยอดขายจะประกอบไปด้วย ยอดขายรวมตามช่วงเวลา (วันนี้ เดือนนี้ ปีนี้) และหมวดหมู่ที่ขายดีในปีนี้

       ในส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถที่จะดูได้ว่าในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ ร้านค้าของคุณทำยอดขายได้มากน้อยเพียงใด และหมวดหมู่ไหนที่ขายดีที่สุด

2.) กราฟกำไรรวม, กำไรจากการขาย, ยอดขาย #

       กราฟจะแสดง กำไรรวม, กำไรจากการขาย, ยอดขาย และยอดขายตามหมวดหมู่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกิจการ ทั้งในรูปแบบของกราฟเส้น และแผนภูมิแท่ง

3.) มูลค่าสินค้าคงเหลือในคลัง #

       แบ่งเป็นมูลค่าสินค้ารายคลัง และรายหมวดหมู่ เพื่อให้ร้านค้าสามารถดูมูลค่าสินค้าที่เหลือ ณ ช่วงเวลานั้นได้

 

4.) สินค้าเคลื่อนไหวย้อนหลัง #

      สินค้าเคลื่อนไหวย้อนหลัง สามารถเลือกตามช่วงเวลา 7 วัน , 1 เดือนและ 3 เดือนได้ เพื่อช่วยให้ร้านค้าสามารถตรวจสอบได้ว่า ณ ช่วงเวลาดังกล่าว มีการรับ หรือขายสินค้าอกไปรวมทั้งหมดกี่ชิ้น เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ว่าสินค้าใดขายดี หรือสินค้าใดมีการรับสินค้ามาแต่ไม่สามารถขายออกได้