วิธีดูข้อมูลในหน้ารายงานภาพรวม

รายงานใช้สำหรับดูข้อมูลสรุปยอดขาย, กำไรจากการขาย หรือมูลค่าสินค้าทั้งหมดของร้านค้า โดยรายงานจะมีทั้งหมด 4 หัวข้อดังนี้ 

  

  1. สรุปยอดขาย

      รายงานสรุปยอดขายจะประกอบไปด้วย ยอดขายรวมตามช่วงเวลา (รายวัน รายเดือน รายปี) และหมวดหมู่ที่ขายดีในปีนี้ 

       ในส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถที่จะดูได้ว่าในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ ร้านค้าของคุณทำยอดขายได้มากน้อยเพียงใด และหมวดหมู่ไหนที่ขายดีที่สุด 

 

 

  1. กราฟกำไรรวม, กำไรจากการขาย, ยอดขาย

       กราฟจะแสดงกำไรรวม, กำไรจากการขาย, ยอดขาย และยอดขายตามหมวดหมู่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกิจการ จะแสดงในรูปแบบของกราฟเส้น และแผนภูมิแท่ง 

 

 

  1. มูลค่าสินค้าคงเหลือในคลัง

      แบ่งเป็นมูลค่าสินค้ารายคลัง และรายหมวดหมู่ เพื่อให้ร้านค้าสามารถดูมูลค่าสินค้าที่เหลือ ณ ช่วงเวลานั้นได้ 

 

 

  1. สินค้าเคลื่อนไหวย้อนหลัง

      สินค้าเคลื่อนไหวย้อนหลัง สามารถเลือกตามช่วงเวลา 7 วัน , 1 เดือนและ 3 เดือนได้ เพื่อช่วยให้ร้านค้าสามารถตรวจสอบได้ว่า ณ ช่วงเวลาดังกล่าว มีการรับหรือขายสินค้าออกไปรวมทั้งหมดกี่ชิ้น เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ว่าสินค้าใดขายดี หรือสินค้าใดมีการรับสินค้ามาแต่ไม่สามารถขายออกได้ 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โทร 02-026-6423 

Line: @zort