การตั้งค่าสินค้า Bundle หรือสินค้าเป็นชุด

 

สินค้า Bundle หรือ สินค้าเป็นชุด ใช้สำหรับการจัด Set สินค้า หรือการทำโปรโมชั่นขายสินค้าหลายชิ้นพร้อมกัน โดยจะคำนวณสต๊อกสินค้าให้อัตโนมัติจากสินค้าย่อยที่นำมาจัดเป็นชุด และสามารถเชื่อมต่อสินค้ากับ Marketplace ได้

 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้าเป็นชุด”

2. เลือก “เพิ่มสินค้าเป็นชุดใหม่”

 

 

3. กรอกชื่อสินค้า ราคาขาย กรณีจัดโปรโมชั่น สามารถ่กำหนดวันหมดอายุได้

4. กดปุ่ม “บันทึก”

 

 

5. เลือกสินค้าที่ต้องการนำมาจัดเป็นชุด

6. กดปุ่ม “บันทึก”

 

 

 

7. เมื่อสร้างสินค้าเรียบร้อย กลับมาที่เมนูสินค้าเป็นชุดอีกครั้ง

หากสินค้ามีการลงข้อมูลเรียบร้อย ให้กด 3 จุดด้านหลังสินค้า

8. เลือก “เปิดการใช้งาน” (การเปิดใช้งานสินค้า จะทำให้ไม่สามารถแก้ไขสินค้านั้นได้)

 

 

กรณีร้านค้านำสินค้าเป็นชุดเชื่อมต่อสต็อกสินค้ากับ Marketplace ระบบจะแสดง Logo ของช่องทางการขายนั้น ๆ ในช่อง Marketplace ให้ด้วย

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort