วิธีการตั้งค่า Google Drive

เมื่อทำการเชื่อมต่อ Google Drive เรียบร้อย สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อได้ดังนี้

 

1. ไปที่เมนูตั้งค่า >> เชื่อมด่อบริการอื่น >> กดเข้าไปในตัวเชื่อมต่อ Google Drive เลือกแก้ไข

 

2. การตั้งค่ามี 2 หัวข้อดังนี้

2.1. ทั่วไป ใช้สำหรับเลือกระยะเวลาในการส่งข้อมูลจาก ZORT ไปยัง Google Drive และตั้งค่าชื่อ Folder บน Google Drive

2.2. ไฟล์และเอกสาร ใช้สำหรับดั้งค่าเลือกข้อมูลที่ต้องการส่ง

 

2.1 ทั่วไป

ใช้สำหรับเลือกระยะเวลาในการส่งข้อมูลจาก ZORT ไปยัง Google Drive และตั้งค่าชื่อ Folder บน Google Drive รายละเอียดการตั้งค่าดังนี้

 

การอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ #

  1. ไม่อัปเดต : ไม่มีการส่งข้อมูลจาก ZORT ไปยัง Google Drive
  2. อัปเดตข้อมูลรายวัน : ส่งข้อมูลจาก ZORT ไปยัง Google Drive ในวันถัดไป
  3. อัปเดตข้อมูลรายเดือน : ส่งข้อมูลจาก ZORT ไปยัง Google Drive ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
  4. อัปเดตข้อมูลรายชั่วโมง : ส่งข้อมูลจาก ZORT ไปยัง Google Drive ในทุกๆชั่วโมงตามที่เลือกไว้

 

 

Folder หลัก

คือการตั้งค่าชื่อ Folder หลักที่จะสร้างบน Google Drive โดยการเพิ่ม Folder สามารถกดที่ปุ่มเพิ่ม Folder และทำการตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ

 

 

2.2 ไฟล์และเอกสาร

ใช้สำหรับตั้งค่าเลือกข้อมูลที่ต้องการส่ง โดยข้อมูลที่สามารถส่งไปยัง Google ได้จะมี 2 ส่วนด้วยกันคือ

  • ไฟล์ คือไฟล์ที่แนบในรายการหรือเอกสารที่อยู่ในเมนู เอกสาร >> ไฟล์ เช่นไฟล์สลิปการโอนเงิน
  • เอกสาร คือเอกสารที่มีการพิมพ์และกดจัดเก็บในระบบ หรือเอกสารที่อยู่ในเมนู เอกสาร >> เอกสารบัญชี

โดยรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้

 

 

  1. รายการขายและรายการรับคืน
  2. รายการซื้อและรายการคืน
  3. รายได้อื่น
  4. รายจ่ายอื่น

 

วิธีการส่งข้อมูล Manual #

กรณีต้องการส่งข้อมูลไฟล์ หรือเอกสารไปที่ Google Drive ท้นที 

1. สามารถกดส่งข้อมูลได้ที่เมนูตั้งค่า >> เชื่อมต่อบริการอื่น >> กดเข้าไปที่ตัวเชื่อมต่อ Google Drive โดยสามารถเลือกส่งไฟล์ หรือเอกสารได้ที่ปุ่ม ส่งไฟล์ หรือส่งเอกสาร

 

 

 

ตัวอย่างข้อมูลในระบบ และที่ส่งไปยัง Google Drive #

1. ไฟล์ เมื่อแนบไฟล์ในรายการเรียบร้อย ระบบจะส่งไฟล์นั้นไปที่ Google Drive

ตัวอย่างไฟล์รายการขายในระบบ ZORT

 

 

ตัวอย่างไฟล์ใน Google Drive

 

 

2. เอกสาร เมื่อทำการพิมพ์เอกสาร และจัดเก็บเรียบร้อย ระบบจะส่งเอกสารนั้นไปที่ Google Drive

ตัวอย่างเอกสารใบเสร็จของรายการขายในระบบ ZORT 

 

 

ตัวอย่างเอกสารใบเสร็จของรายการขายที่ส่งไป Google Drive