การโอนสินค้าระหว่างคลัง

การโอนสินค้า ใช้สำหรับกรณีร้านค้าที่มีหลายคลัง / สาขา เพื่อใช้สำหรับการโอนสินค้าจากคลังหนึ่ง ไปอีกคลังหนึ่ง

วิธีการโอนสินค้า สามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้

#

วิธีที่ 1 ที่เมนูสินค้า #

1. ไปที่เมนู สินค้า >> เลือก สินค้า >> เลือก สินค้าตัวที่ต้องการโอน >> เลือกปุ่ม คำสั่ง >> เลือก โอนสินค้า

 

 

 • ระบบจะสร้างรายการโอนสินค้าให้ ร้านค้าสามารถกรอกข้อมูลตามต้องการ เมื่อเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก

 

 

วิธีที่ 2 ที่เมนูสินค้า (รายการโอนสินค้า) #

1. ไปที่เมนู สินค้า >> เลือก รายการโอนสินค้า  >> กดปุ่ม สร้างรายการโอนสินค้า

 

 

 • กรอกข้อมูล และเลือกคลังสินค้าตามต้องการ >> เมื่อเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก

 

 

 • ระบบสร้างรายการโอนสินค้าขึ้นมา ทางร้านสามารถกดโอนสินค้าได้ โดยกดที่ปุ่มโอนทันที

 

 

วิธีที่ 3 การสร้างรายการโอนสินค้าโดย Excel #

1. ไปที่เมนู สินค้า >> เลือก รายการโอนสินค้า >> เลือก นำเข้าไฟล์ (Excel)

 

 

 • โดยสามารถ Download Tamplate ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลรายการโอนได้จากส่วนนี้

 

 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

 • หมายเลขรายการ : สามารถใส่หมายเลขรายการตามต้องการ หรือใส่คำว่า Auto เพื่อให้ระบบรันหมายเลขรายการอัตโนมัติให้
 • วันที่ทำรายการ : สามารถใส่วันที่ที่ต้องการ โดย รูปแบบต้องตรงตามตัวอย่าง และFormat ต้องเป็น Text หรือข้อความเท่านั้น
 • สถานะรายการ : สามารถใส่ได้ 2 รูปแบบคือ 
  • 1. รอโอน เมื่อนำเข้าข้อมูล สถานะรายการจะเป็นรอโอน เพื่อให้ทางร้านสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และโอนสินค้าเองได้
  • 2. สำเร็จ เมื่อนำเข้าข้อมูล สถานะรายการจะเป็นสำเร็จ และสินค้าโอนเข้าคลังทันที
 • จากคลัง/สาขา : ใส่ชื่อคลังต้นทางที่ต้องการโอนสินค้าออก
 • ไปคลัง/สาขา : ใส่ชื่อคลังปลายทางที่ต้องการโอนสินค้าเข้าไปที่คลังนั้น 
 • รหัสสินค้า : ใส่รหัสสินค้าที่ต้องการโอน
 • ชื่อสินค้า : ใส่ชื่อสินค้าที่ต้องการโอน ( ต้องใส่รหัส และชื่อให้ถูกต้อง หากไม่ใส่ช่องใด ช่องหนึ่ง ระบบจะไม่ดึงข้อมูลสินค้ามาสร้างรายการ)
 • จำนวน : ใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการโอน

 

 

 • เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย สามารถบันทึกไฟล์ และนำเข้าระบบที่ปุ่มนำเข้าไฟล์อีกครั้ง