วิธีการโอนสินค้าระหว่างคลัง

การโอนสินค้า ใช้สำหรับกรณีร้านค้าที่มีหลายคลัง / สาขา เพื่อใช้สำหรับการโอนสินค้าจากคลังหนึ่งไปอีกคลังหนึ่ง วิธีการโอนสินค้า สามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้ 

 

วิธีที่ 1 ที่เมนูสินค้า 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า” 

2. ติ๊กสินค้าตัวที่ต้องการโอน

3. เลือกปุ่ม “คำสั่ง”

4. เลือก “โอนสินค้า”

 

 

5. ระบบจะสร้างรายการโอนสินค้าให้ ร้านค้าสามารถเลือกคลังที่ต้องการโอนสินค้าและกรอกข้อมูลตามต้องการ  เมื่อเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึก 

 

 

วิธีที่ 2 ที่เมนูสินค้า (รายการโอนสินค้า) 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “รายการโอนสินค้า”

2. กดปุ่ม “สร้างรายการโอนสินค้า”

 

 

 

3. เลือกคลังสินค้า และกรอกข้อมูลตามที่ต้องการ  เมื่อเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึก 

 

 

4. ระบบสร้างรายการโอนสินค้าขึ้นมา ทางร้านค้าสามารถกดโอนสินค้าได้เลย โดยกดที่ปุ่มโอนทันที  

 

 

ิธีที่ 3 การสร้างรายการโอนสินค้าโดย Excel 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “รายการโอนสินค้า”

2. เลือก “นำเข้าไฟล์ (Excel)”

 

 

3. กด Download Tamplate ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลรายการโอนสินค้า 

 

 

 1. ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
 • หมายเลขรายการ : สามารถใส่หมายเลขรายการตามต้องการ หรือใส่คำว่า Auto เพื่อให้ระบบรันหมายเลขรายการอัตโนมัติให้ 
 • วันที่ทำรายการ : สามารถใส่วันที่ที่ต้องการ โดยรูปแบบต้องตรงตามตัวอย่าง และ Format ต้องเป็น Text หรือข้อความเท่านั้น 
 • สถานะรายการ : สามารถใส่ได้ 2 รูปแบบ คือ  
 1. รอโอน เมื่อนำเข้าข้อมูล สถานะรายการจะเป็นรอโอน เพื่อให้ทางร้านสามารถตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนสินค้าเองได้
 2. สำเร็จ เมื่อนำเข้าข้อมูล สถานะรายการจะเป็นสำเร็จ และสินค้าโอนเข้าคลังทันที
 • จากคลัง/สาขา : ใส่ชื่อคลังต้นทางที่ต้องการโอนสินค้าออก 
 • ไปคลัง/สาขา : ใส่ชื่อคลังปลายทางที่ต้องการโอนสินค้าเข้าไปที่คลังนั้น  
 • รหัสสินค้า : ใส่รหัสสินค้าที่ต้องการโอน 
 • ชื่อสินค้า : ใส่ชื่อสินค้าที่ต้องการโอน (ต้องใส่รหัส และชื่อให้ถูกต้อง หากไม่ใส่ช่องใดช่องหนึ่ง ระบบจะไม่ดึงข้อมูลสินค้ามาสร้างรายการ) 
 • จำนวน : ใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการโอน 

 

 

 1. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย สามารถบันทึกไฟล์ และนำเข้าระบบที่ปุ่มนำเข้าไฟล์อีกครั้ง
 2. กด “บันทึก”

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โทร 02-026-6423 

Line: @zort