การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

ิธีการเก็บเอกสาร สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 

(1) ออกเอกสาร พร้อมจัดเก็บ 

1. ไปที่เมนู “รายการซื้อ/ขาย” หัวข้อ “ดูรายการซื้อ/ขาย”

2. เลือกรายการที่ต้องการจัดเก็บเอกสาร

 

 

3. กด “พิมพ์เอกสาร”

4.  เลือก “พิมพ์เอกสาร + จัดเก็บ”

 

 

5. เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการ

6. กด “พิมพ์เอกสาร + จัดเก็บ”

 

 

(2) จัดเก็บเอกสารหลังจากออกเอกสารแล้ว 

 

1. ไปที่เมนู “รายการซื้อ/ขาย” หัวข้อ “ดูรายการซื้อ/ขาย”

2. เลือกรายการที่ต้องการจัดเก็บเอกสาร

 

 

3. กด “พิมพ์เอกสาร”

4. เลือก “พิมพ์เอกสาร”

 

 

5. เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการ

6. กด “พิมพ์เอกสาร”

 

 

7. กดจัดเก็บเอกสาร 

 

 

8. หลังจากที่บันทึกแล้ว สามารถมาดูเอกสารที่บันทึกไว้ได้จากเมนูเอกสาร”  หัวข้อเอกสารบัญชี 

 

 

Tip : ถ้าเรามีพนักงานบัญชีที่ดูแลเรื่องเอกสารต่างอยู่แล้ว สามารถให้พนักงานมาดูเอกสารจากหน้านี้ได้ ถ้าเคยออกเอกสารเลขที่เท่าไหร่ไปบ้าง อีกทั้งยังสามารถดูว่าพนักงานคนไหนเป็นผู้ออกเอกสารใบนี้ได้อีกด้วย 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort