วิธีการสร้างหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย

การสร้างหมวดหมู่สินค้า เป็นการแบ่งข้อมูลสินค้าออกเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติคล้ายกัน เพื่อให้ร้านค้าสามารถจัดระเบียบและค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น สำหรับร้านค้าที่ต้องการสร้างหมวดหมู่ต่าง ๆ บนระบบ ZORT สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลย

 

  • หมวดหมู่หลัก คือ หมวดหมู่ที่ครอบคลุมหัวข้อหรือกลุ่มใหญ่ที่มีความกว้างและมีความหมายทั่วไป เช่น หมวดหมู่ “เสื้อผ้า”
  • หมวดหมู่ย่อย คือ หมวดหมู่ที่เจาะจงมากขึ้นซึ่งอยู่ภายใต้หมวดหมู่หลัก เพื่อแยกแยะและจัดการข้อมูลให้ละเอียดและเป็นระบบยิ่งขึ้น เช่น หมวดหมู่ “เสื้อผ้า” >>> เสื้อผ้าเด็ก/ เสื้อผ้าผู้หญิง เป็นต้น

 

 

วิธีการสร้างหมวดหมู่หลัก และหมวดหมู่ย่อยที่เมนู “หมวดหมู่”

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “หมวดหมู่”

2. คลิกที่ “เพิ่มหมวดหมู่”

 

 

3. กรอกชื่อหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อยที่ต้องการ

  • หากใส่หมวดหมู่หลักอย่างเดียวว ระบบจะสร้างเฉพาะหมวดหมู่หลักให้เท่านั้น
  • หากใส่หมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย ระบบจะสร้างหมวดหมู่หลัก(กรณียังไม่เคยสร้างหมวดหมู่หลักนั้น) และเพิ่มหมวดหมู่ย่อยลงในหมวดหมู่หลักให้ด้วย
  • กรณีอยู่ในหมวดหมู่หลักเดียวกัน “ ห้ามตั้งชื่อหมวดหมู่ซ้ำกัน”

4. กด “บันทึก”

 

 

5. ระบบจะสร้างหมวดหมู่ขึ้นมาให้ตามตัวอย่าง

 

 

 

วิธีการสร้างหมวดหมู่หลัก และหมวดหมู่ย่อยที่เมนู “สินค้า”

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า”

2. คลิกปุ่ม “เพิ่มสินค้าใหม่”

 

 

3. กรอกข้อมูลสินค้าที่ต้องการ กรณีต้องการใส่หมวดหมู่สามารถพิมพ์ชื่อหมวดหมู่ได้เลย ระบบจะแสดงคำค้นหาขึ้นมาให้เลือก

 

 

4. กรณีต้องการเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มหมวดหมู่”

 

 

5. กรอกชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการ

6. กด “บันทึก”

 

 

7. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหมวดหมู่ของสินค้าขึ้นมาให้

 

 

วิธีการเพิ่มหมวดหมู่ด้วยการนำเข้าไฟล์ Excel

 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “หมวดหมู่”

2. คลิกที่ “นำเข้าไฟล์ Excel”

 

 

3. กดดาวน์โหลดไฟล์ template ขึ้นมา

 

 

4. กรอกหมวดหมู่ที่ต้องการ

 

 

5. เมื่อกรอกข้อมูลและบันทึกไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปที่หน้าระบบ ZORT แล้วกดเลือกไฟล์เพื่อนำเข้าหมวดหมู่ใหม่

6. กด “บันทึก”

 

 

7. ระบบจะสร้างหมวดหมู่ขึ้นมาให้ตามตัวอย่าง

 

 

วิธีการตรวจสอบสินค้าและหมวดหมู่

 

1. ตรวจสอบที่หน้าเมนู “สินค้า”

 

 

2. ตรวจสอบที่หน้าเมนู “หมวดหมู่”

 

 

เพียงเท่านี้ร้านค้าก็สามารถสร้างหมวดหมู่เพื่อจัดระเบียบข้อมูลสินค้าได้แล้ว

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort