วิธีการตั้งค่าคำนำหน้ารายการตามผู้ใช้งาน

การตั้งค่าคำนำหน้ารายการ คือ การตั้งค่าตัวอักษรที่ขึ้นต้นของหมายเลขรายการซื้อ – ขาย เช่น รายการขายหมายเลขรายการ SO-202401001 คำนำหน้ารายการ คือ SO เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดคำนำหน้ารายการตามผู้ใช้งานได้ เหมาะกับร้านค้าที่ต้องการแยกหมายเลขรายการขายตามผู้ใช้งาน หรือตามสาขา วิธีการตั้งค่าสามารถทำตามได้ง่าย ๆ ดังนี้

 

ยกตัวอย่าง

1. ร้านค้าตั้งค่าคำนำหน้ารายการขายที่เมนู “ตั้งค่าเอกสาร” เป็น “SO” เมื่อสร้างรายการขายระบบจะกำหนดหมายเลขรายการขายเป็น “SO-202401001”

2. ร้านค้าตั้งค่าคำนำหน้ารายการขายที่เมนู “ตั้งค่าเอกสาร” เป็น “SO” และตั้งค่าที่ผู้ใช้งาน User 1 เป็น “SO- USER1” เมื่อผู้ใช้งาน User 1 สร้างรายการขายขึ้นมา ระบบจะกำหนดหมายเลขรายการขายเป็น “SO-USER1-202401001″ และหากผู้ใช้งานท่านอื่น ๆ สร้างรายการขาย ระบบจะกำหนดหมายเลขรายการขายเป็น “SO-202401001”

 

วิธีการตั้งค่า

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “ผู้ใช้งาน”

2. คลิกที่ชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการ

 

 

3. คลิก “แก้ไข”

 

 

4. กรอกคำนำหน้ารายการที่ต้องการ (ในตัวอย่างจะเป็นการตั้งค่าคำนำหน้ารายการขาย)

5. กดปุ่ม “บันทึก”

 

 

6. เมื่อกดสร้างรายการขายขึ้นมา ระบบจะกำหนดคำนำหน้ารายการให้ตามที่ตั้งค่าไว้

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort