วิธีการสั่งซื้อแพ็คเกจแบบต่ออายุอัตโนมัติ

วิธีการชำระเงินค่าแพ็คเกจแบบต่ออายุอัตโนมัติ เหมาะสำหรับบริษัทหรือร้านค้าที่ไม่สะดวกต่ออายุแพ็คเกจด้วยตนเอง สามารถเลือกชำระค่าแพ็คเกจผ่านการผูกข้อมูลบัตรเครดิตไว้ เพื่อให้ระบบหักค่าแพ็คเกจตามรอบการชำระเงินอัตโนมัติ วิธีการใช้งานสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

เงื่อนไขการใช้งาน

 

1. สามารถใช้กับการสั่งซื้อแพ็คเกจหลัก/ แพ็คเกจเสริมและส่วนเสริม โดยแพ็คเกจสามารถซื้อพร้อมกันได้ แต่ระยะเวลาของแต่ละแพ็คเกจจะต้องเท่ากัน และสามารถสั่งซื้อแยกแพ็คเกจได้

* กรณีซื้อพร้อมกัน จะต้องยกเลิกพร้อมกัน (อ้างอิงตามบิลที่กดสั่งซื้อ)

 

2. หากร้านค้าซื้อแบบ Subscription แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นแบบธรรมดา ต้องทำการยกเลิก subscription ก่อน

* (ซึ่งจะเป็นการยกเลิก subscription ไม่ใช่การยกเลิกแพ็คเกจ แพ็คเกจจะยังใช้งานได้ตามปกติ)

 

3. หากต้องการยกเลิก ต้องกดยกเลิกเป็นบิลเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น

  • รอบบิลที่ 1 สั่งซื้อ Starter + 1 ผู้ใช้งาน
  • รอบบิลที่ 2 สั่งซื้อ 1 ผู้ใช้งานเพิ่ม
  • กรณีต้องการยกเลิก 1 ผู้ใช้งาน สามารถกดยกเลิกการสั่งซื้อรอบบิลที่ 2 ได้ โดยรอบบิลที่ 1 ยังสามารถ subscription และตัดเงินได้ตามปกติ

 

4. กรณีร้านค้ามีการสั่งซื้อแพ็คเกจเข้ามาแล้ว แบบชำระเงินปกติ สามารถสั่งซื้อแบบ subscription ได้ทันที โดยระบบจะต่ออายุจากวันหมดอายุเดิม ส่วนวันที่ครบกำหนดชำระ จะเป็นวันที่เดียวกับตอนกดสั่งซื้อ

ตัวอย่างเช่น

  • ร้านค้าใช้งานแพ็คเกจ Stater หมดอายุ 1 มีนาคม 67
  • มีการกดต่ออายุแพ็คเกจ Starter 1 ปี โดยกดสั่งซื้อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 67
  • ระบบจะต่ออายุแพ็คเกจ Stater ต่อไป 1 ปี คือ หมดอายุวันที่ 1 มีนาคม 68
  • แต่การตัดเงินในรอบถัดไป จะตัดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 68 (วันที่เดียวกับวันที่กดสั่งซื้อ)

 

5. หากร้านค้าต้องการเปลี่ยนแพ็คเกจ ต้องทำการยกเลิก subscription ก่อน โดยการยกเลิกจะไม่มีผลต่อวันหมดอายุของแพ็คเกจ หากร้านค้าต้องการเปลี่ยนแพ็คเกจทันที่ สามารถแจ้งทาง ZORT ได้ที่ Line OA: @zort

 

วิธีการสั่งซื้อแพ็คเกจ

1. ไปที่เมนู “แพ็คเกจ” หัวข้อ “แพ็คเกจของคุณ”

2. คลิกที่ “เลือกแพ็คเกจหลักอื่น ๆ “ หรือ “เลือกแพ็คเกจเสริมอื่น ๆ”

 

 

3. คลิกเลือกแพ็คเกจที่ต้องการสั่งซื้อ

 

 

4. คลิก “เพิ่มลงในตะกร้า”

 

 

5. คลิก “ดำเนินการชำระสินค้า”

 

 

6. เลือกรูปแบบการชำระเงินเป็น “ต่ออายุอัตโนมัติ”

7. คลิกเลือกช่องทางการชำระเงิน “Credit/Debit Card (ATM)”

8. คลิก “ดำเนินการต่อ”

 

 

9. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว คลิก “Subscribe” เพื่อดำเนินการชำระเงิน และอนุญาตให้ ZORT หักค่าแพ็คเกจอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนดรอบการชำระเงิน

 

 

 

วิธีการยกเลิกแพ็คเกจ กรณีเลือกต่ออายุอัตโนมัติ

เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ร้านค้าสามารถชำระค่าแพ็คเกจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : [email protected]

LINE : @zort