วิธีการสั่งซื้อแพ็กเกจแบบต่ออายุอัตโนมัติ

วิธีการชำระเงินค่าแพ็กเกจแบบต่ออายุอัตโนมัติ เหมาะสำหรับบริษัทหรือร้านค้าที่ไม่สะดวกต่ออายุแพ็กเกจด้วยตนเอง สามารถเลือกชำระค่าแพ็กเกจผ่านการผูกข้อมูลบัตรเครดิตไว้ เพื่อให้ระบบหักค่าแพ็กเกจตามรอบการชำระเงินอัตโนมัติ วิธีการใช้งานสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

เงื่อนไขการใช้งาน

 

1. สามารถใช้กับการสั่งซื้อแพ็กเกจหลัก/ แพ็กเกจเสริมและส่วนเสริม โดยแพ็กเกจสามารถซื้อพร้อมกันได้ แต่ระยะเวลาของแต่ละแพ็กเกจจะต้องเท่ากัน และสามารถสั่งซื้อแยกแพ็กเกจได้

* กรณีซื้อพร้อมกัน จะต้องยกเลิกพร้อมกัน (อ้างอิงตามบิลที่กดสั่งซื้อ)

 

2. หากร้านค้าซื้อแบบ Subscription แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นแบบธรรมดา ต้องทำการยกเลิก subscription ก่อน

* (ซึ่งจะเป็นการยกเลิก subscription ไม่ใช่การยกเลิกแพ็กเกจ แพ็กเกจจะยังใช้งานได้ตามปกติ)

 

3. หากต้องการยกเลิก ต้องกดยกเลิกเป็นบิลเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น

  • รอบบิลที่ 1 สั่งซื้อ Starter + 1 ผู้ใช้งาน
  • รอบบิลที่ 2 สั่งซื้อ 1 ผู้ใช้งานเพิ่ม
  • กรณีต้องการยกเลิก 1 ผู้ใช้งาน สามารถกดยกเลิกการสั่งซื้อรอบบิลที่ 2 ได้ โดยรอบบิลที่ 1 ยังสามารถ subscription และตัดเงินได้ตามปกติ

 

4. กรณีร้านค้ามีการสั่งซื้อแพ็กเกจเข้ามาแล้ว แบบชำระเงินปกติ สามารถสั่งซื้อแบบ subscription ได้ทันที โดยระบบจะต่ออายุจากวันหมดอายุเดิม ส่วนวันที่ครบกำหนดชำระ จะเป็นวันที่เดียวกับตอนกดสั่งซื้อ

ตัวอย่างเช่น

  • ร้านค้าใช้งานแพ็กเกจ Stater หมดอายุ 1 มีนาคม 67
  • มีการกดต่ออายุแพ็กเกจ Starter 1 ปี โดยกดสั่งซื้อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 67
  • ระบบจะต่ออายุแพ็กเกจ Stater ต่อไป 1 ปี คือ หมดอายุวันที่ 1 มีนาคม 68
  • แต่การตัดเงินในรอบถัดไป จะตัดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 68 (วันที่เดียวกับวันที่กดสั่งซื้อ)

 

5. หากร้านค้าต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจ ต้องทำการยกเลิก subscription ก่อน โดยการยกเลิกจะไม่มีผลต่อวันหมดอายุของแพ็กเกจ หากร้านค้าต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจทันที่ สามารถแจ้งทาง ZORT ได้ที่ Line OA: @zort

 

วิธีการสั่งซื้อแพ็กเกจ

1. ไปที่เมนู “แพ็กเกจ” หัวข้อ “แพ็กเกจของคุณ”

2. คลิกที่ “เลือกแพ็กเกจหลักอื่น ๆ “ หรือ “เลือกแพ็กเกจเสริมอื่น ๆ”

 

 

3. คลิกเลือกแพ็กเกจที่ต้องการสั่งซื้อ

 

 

4. คลิก “เพิ่มลงในตะกร้า”

 

 

5. คลิก “ดำเนินการชำระสินค้า”

 

 

6. เลือกรูปแบบการชำระเงินเป็น “ต่ออายุอัตโนมัติ”

7. คลิกเลือกช่องทางการชำระเงิน “Credit/Debit Card (ATM)”

8. คลิก “ดำเนินการต่อ”

 

 

9. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว คลิก “Subscribe” เพื่อดำเนินการชำระเงิน และอนุญาตให้ ZORT หักค่าแพ็กเกจอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนดรอบการชำระเงิน

 

 

 

วิธีการยกเลิกแพ็กเกจ กรณีเลือกต่ออายุอัตโนมัติ

เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ร้านค้าสามารถชำระค่าแพ็กเกจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : support@zortout.com

LINE : @zort