วิธีการสร้างใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา คือ เอกสารแสดงข้อมูลสินค้าและบริการที่ร้านค้าออกให้กับลูกค้า เพื่อประกอบการพิจารณก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ สำหรับร้านค้าที่ต้องการออกใบเสนอราคา สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างได้ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ใบเสนอราคา”

2. กดปุ่ม “สร้าง”

 

 

3. เมื่อกรอกข้อมูลผู้ติดต่อเรียบร้อยแล้ว ให้กดเลือกสินค้าที่ต้องการ (กรณีใส่หมายเหตุหรือติดแท็กในใบเสนอราคา เมื่อกดอนุมัติใบเสนอราคาแล้ว ข้อมูลจะไปแสดงตอนสร้างรายการขายให้ด้วย) 

4. กดปุ่ม “บันทึก”

 

 

5. เมื่อลูกค้าสนใจสั่งซื้อสินค้า สามารถกดปุ่ม “อนุมัติ” เพื่อสร้างรายการขายได้เลย

 

 

ตัวอย่างใบเสนอราคาที่อนุมัติแล้ว

 

 

6. ตัวอย่างรายการขายหลังจากกดอนุมัติใบเสนอราคา โดยในรายการขายจะอ้างอิงเลขใบเสนอราคาด้วย

 

 

ตัวอย่างหมายเหตุที่มาจากใบเสนอราคา 

 

 

กรณีการอนุมัติใบเสนอราคาผ่านหน้าแชร์เอกสาร

 

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่าบริษัท/ ร้านค้า”

2. เลือกหัวข้อ “ตั้งค่าโปรแกรม”

 

 

3. ไปที่หัวข้อตั้งค่าใบเสนอราคาติ๊กเปิดการใช้งาน แสดงปุ่มอนุมัติที่หน้าแชร์เอกสาร หากต้องการให้ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถกดอนุมัติใบเสนอราคาได้ 

 

 

4. กลับไปที่เมนู “ใบเสนอราคา” คลิกเลือกรายการที่ต้องการ

 

 

5. กดปุ่ม “พิมพ์เอกสาร”

6. เลือกหัวข้อ “พิมพ์เอกสาร”

 

 

7. กด “พิมพ์เอกสาร”

 

 

 

8. กดปุ่ม “Share Link” เพื่อแชร์เอกสารให้ลูกค้า

 

 

9. เมื่อเปิด Link ขึ้นมา จะพบกับปุ่มให้กดอนุมัติเสนอราคา ซึ่งผู้ที่ได้รับ Link จะสามารถกดอนุมัติใบเสนอราคาได้ (หลังจากกดอนุมัติใบเสนอราคาแล้วระบบจะสร้างรายการขายให้อัตโนมัติ)

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : support@zortout.com

LINE : @zort