การตั้งค่าโปรโมชั่น POS ในระบบหลังบ้าน

จัดการโปรโมชั่น 

สามารถตั้งค่าโปรโมชั่นผ่านระบบได้ 3 แบบ ดังนี้ 

 

1) โปรโมชั่นร้านค้า 

  โปรโมชั่นร้านค้า คือ การกำหนดส่วนลดเท่ากันทั้งร้านค้า เช่น ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท ได้รับส่วนลด 10% 

วิธีการตั้งค่าโปรโมชั่นร้าน 

1. เลือกเมนู “โปรโมชั่น” หัวข้อ “ร้านค้า”

2. กด “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มโปรโมชั่น

 

 

3. กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นที่ต้องการ

4. กด “เพิ่ม”

 

 

 

2) โปรโมชั่นตามกลุ่มสินค้า 

โปรโมชั่นตามกลุ่มสินค้า คือ จัดกลุ่มสินค้าที่ต้องนำมาร่วมโปรโมชั่น ซึ่งสามารถสร้างโปรโมชั่นได้ 3 แบบ คือ  

1. ตั้งราคาขายของสินค้ากลุ่มนั้นใหม่ 

2. กำหนดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

3. ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน และแถมสินค้าอื่น 

  

วิธีการตั้งค่าโปรโมชั่นกลุ่มสินค้า 

1. เลือกเมนู “โปรโมชั่น” หัวข้อ “กลุ่มสินค้า”

2. กด “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มโปรโมชั่น

 

 

3. กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นที่ต้องการ

4. เลือกสินค้าที่ต้องการจะทำโปรโมชั่น

 

 

A ราคารวมขั้นตํ่าทั้งบิล (สามารถกำหนดราคาขั้นตํ่าต่อใบเสร็จ ที่จะได้รับส่วนลด เช่น ต้องซื้อครบ 100 บาท จึงจะได้ส่วนลด 5% เป็นต้นไป)
B. ประเภทส่วนลด 

  • ตั้งราคาขาย (ให้ใส่จำนวนรายการพิเศษของสินค้านั้น ๆ)  
  • ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน  
  • ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) 

5. เลือกสินค้าที่ต้องการแถม

6. กด “บันทึก”

 

 

3. โปรโมชั่นสินค้าร่วม

  โปรโมชั่นสินค้าร่วม  คือ การจัดกลุ่มสินค้าที่ต้องการนำมาร่วมโปรโมชั่น โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าตัวใดตัวหนึ่งที่ตั้งค่าไว้ได้  ซึ่งสามารถสร้างโปรโมชั่นได้ 3 แบบ คือ 

1. ตั้งราคาขายของสินค้าตัวใดตัวหนึ่ง ในกลุ่มสินค้าที่เลือกใหม่ได้ 

2. กำหนดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือจำนวนเงิน 

3. ตั้งแถมสินค้าอื่นได้ 

 

 

ตัวอย่าง  

  ตั้งโปรโมชั่นร่วม โดยประกอบไปด้วยสินค้า A, B หรือ C ซึ่งสามารถเลือกขายสินค้า A หรือ B หรือ C ตัวใดตัวหนึ่ง ก็สามารถเลือกโปรโมชั่นนี้ได้ 

 

วิธีการตั้งค่าโปรโมชั่นสินค้าร่วม 

1. เลือกเมนู “โปรโมชั่น” หัวข้อ “สินค้าร่วม”

2. กด “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มโปรโมชั่น

 

 

3. กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นที่ต้องการ

4. เลือกสินค้าที่ต้องการจะทำโปรโมชั่นร่วม และจำนวนสินค้าที่ต้องการ

 

 

A. ราคารวมขั้นตํ่าทั้งบิล (สามารถกำหนดราคาขั้นตํ่าต่อใบเสร็จที่จะได้รับส่วนลด เช่น ต้องซื้อสินค้าตัวใดตัวหนึ่งครบ 100 บาท จึงจะได้ราคาพิเศษ 450 บาท

B. ประเภท ส่วนลดสามารถตั้งได้ 3 รูปแบบ

  • ตั้งราคาขาย สามารถตั้งราคาขายสินค้าใหม่ 
  • กำหนดส่วนลดเป็นบาท 
  • ส่วนลด (%) กำหนดส่วนลดเป็น % 

5. สินค้าที่ต้องการแถม

6. กด “เพิ่ม”

 

 

 

4. โปรโมชั่นตามจำนวนสินค้า

  โปรโมชั่นตามจำนวนสินค้า คือ สามารถกำหนดช่วงจำนวนสินค้าเพื่อให้ส่วนลดได้ เช่น สินค้า 1-2 ชิ้น เช่น ได้รับส่วนลด 5%, สินค้า 3-5 ชิ้น ได้รับส่วนลด 10% เป็นต้น 

วิธีการตั้งค่าโปรโมชั่นกลุ่มสินค้า 

1. เลือกเมนู “โปรโมชั่น” หัวข้อ “จำนวนสินค้า”

2. กด “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มโปรโมชั่น

 

 

3. กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นที่ต้องการ

4. เลือกสินค้าที่ต้องการ

 

 

5. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อตั้งค่าช่วงราคา

6. กด “บันทึก”

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423 

อีเมล: support@zortout.com 

Line: @zort