การตั้งค่าโปรโมชัน POS

การใช้งาน Point of Sale ( POS ) #

คุณสามารถเข้าสู่ระบบ POS ได้ที่ https://pos.zortout.com เพื่อจัดการโปรโมชั่นและการตั้งค่าต่างๆ ได้ ตามขั้นตอนดังนี้

จัดการโปรโมชั่น #

สามารถตั้งค่าโปรโมชั่นผ่านระบบได้ 3 แบบ

1. โปรโมชั่นร้านค้า #

โปรโมชั่นร้านค้า คือ ส่วนลดเท่ากันทั้งร้านค้า เช่น ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท ได้รับส่วนลด 10%

วิธีการตั้งค่าโปรโมชั่นร้าน #

1.) เลือกเมนู โปรโมชั่น เลือก ร้านค้า

2.) กด เพิ่ม เพื่อเพิ่มโปรโมชั่น

 

 

3.) กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นที่ต้องการเพิ่ม

4.) หลังจากกรอกรายละเอียดโปรโมชันเรียบร้อยแล้ว กด เพิ่ม

 

#

2. โปรโมชั่นตามกลุ่มสินค้า #

       โปรโมชั่นตามกลุ่มสินค้า คือ จัดกลุ่มสินค้าที่ต้องนำมาร่วมโปรโมชั่น ซึ่งสามารถสร้างโปรโมชั่นได้ 3 แบบ คือ #
  1. ตั้งราคาขายของสินค้ากลุ่มนั้นใหม่
  2. กำหนดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
  3. ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน และแถมสินค้าอื่น

 

วิธีการตั้งค่าโปรโมชั่นกลุ่มสินค้า #

1.) เลือกเมนู โปรโมชั่น เลือก กลุ่มสินค้า

2.) กด เพิ่ม เพื่อเพิ่มโปรโมชั่น

 

 

3.) กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นที่ต้องการเพิ่ม

4.) เลือกสินค้าที่ต้องการจะทำโปรโมชั่น
– ราคารวมขั้นตํ่าทั้งบิล (สามารถกำหนดราคาขั้นตํ่าต่อใบเสร็จ ที่จะได้รับส่วนลด เช่น ต้องซื้อครบ 100 บาท จึงจะได้ส่วนลด 5% เป็นต้นไป)
– ประเภทส่วนลด เลือก ตั้งราคาขาย (ให้ใส่จำนวนรายการพิเศษของสินค้านั้นๆ) >ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน หรือส่วนลดเป็นเปอร์เซ็น (%)

 

 

5.) เลือก สินค้าที่ต้องการแถม เมื่อซื้อสินค้าหลัก

6.) กด บันทึก

 

3. โปรโมชั่นตามจำนวนสินค้า #

โปรโมชั่นตามจำนวนสินค้า คือ สามารถกำหนดช่วงจำนวนสินค้าเพื่อให้ส่วนลดได้ เช่น สินค้า 1-2 ชิ้น เช่น ได้รับส่วนลด 5%, สินค้า 3-5 ชิ้น ได้รับส่วนลด 10% เป็นต้น

วิธีการตั้งค่าโปรโมชั่นกลุ่มสินค้า #

1.) เลือกเมนู โปรโมชั่น เลือก จำนวนสินค้า

2.) กด เพิ่ม เพื่อเพิ่มโปรโมชั่น

 

 

3.) กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นที่ต้องการเพิ่ม

4.) กด บันทึก

 

 

4. โปรโมชั่นสินค้าร่วม #

 

 

โปรโมชั่นสินค้าร่วม  คือ การจัดกลุ่มสินค้าที่ต้องการนำมาร่วมโปรโมชั่น โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าตัวใดตัวหนึ่งที่ตั้งค่าไว้ได้  ซึ่งสามารถสร้างโปรโมชั่นได้ 3 แบบ คือ

  1. ตั้งราคาขายของสินค้าตัวใดตัวหนึ่ง ในกลุ่มสินค้าที่เลือกใหม่ได้
  2. กำหนดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือบาท
  3. ตั้งแถมสินค้าอื่นได้

 ตัวอย่าง 

ตั้งโปรโมชั่นร่วม โดยประกอบไปด้วยสินค้า A,B หรือ C
ซึ่งสามารถเลือกขายสินค้า A หรือ B หรือ C ตัวใดตัวหนึ่ง ก็สามารถเลือกโปรโมชั่นนี้ได้

 

วิธีการตั้งค่า โปรโมชั่นสินค้าร่วม #

1.) เลือกเมนู โปรโมชั่น เลือก สินค้าร่วม

2.) กด เพิ่ม เพื่อเพิ่มโปรโมชั่น 

 

 

3.) กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มตามต้องการ

4.) เลือกสินค้าที่ต้องการจะทำโปรโมชันร่วม และจำนวนสินค้าที่ต้องการ

  • ราคารวมขั้นตํ่าทั้งบิล (สามารถกำหนดราคาขั้นตํ่าต่อใบเสร็จ ที่จะได้รับส่วนลด เช่น ต้องซื้อสินค้าตัวใดตัวหนึ่งครบ 100 บาท จึงจะได้ราคาพิเศษ 450 บาท

 

ประเภท ส่วนลดสามารถตั้งได้ 3 รูปแบบ

1.ตั้งราคาขาย : สามารถตั้งราคาขายสินค้าใหม่

2. ส่วนลด : กำหนดส่วนลดเป็นบาท

3. ส่วนลด (%) : กำหนดส่วนลดเป็น %

 

 

สินค้าที่ต้องการแถม เมื่อซื้อสินค้าที่ตั้งค่าไว้ รายการใดรายการหนึ่ง

 

 

5.) กด บันทึก