วิธีการสร้างสินค้าแบบ VAT/ NO VAT

สำหรับร้านค้าที่ใช้งานฟังก์ชั่นส่วนเสริม VAT/ NO VAT บนระบบ ZORT สามารถมาตั้งค่าที่หน้าสินค้า เพื่อเป็นการกำหนดการคำนวณภาษี โดยการตั้งค่าเหล่านี้จะไปแสดงในหน้ารายการซื้อและรายการขายได้ การสร้างสินค้าแบบมีภาษีและไม่มีภาษี สามารถทำได้ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า”

2. กด “เพิ่มสินค้าใหม่”

 

 

3. กรอกข้อมูลสินค้าให้เรียบร้อย จากนั้นไปที่หัวข้อ “ราคาขาย/ ราคาซื้อ” เพื่อเลือกประเภทภาษีที่ต้องการ โดยประเภทภาษีจะประกอบไปด้วย ไม่มีภาษี, ภาษี 7% และภาษี 0% (ราคาซื้อจะมีให้เลือกเฉพาะไม่มีภาษีและภาษี 7%)

4. กด “บันทึก”

 

 

5. ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่สร้างขึ้นมา

 

 

ตัวอย่างการแสดงผลบนหน้ารายการซื้อ/ ขาย กรณีสินค้ามีภาษี (VAT)

ยกตัวอย่างเช่น

· ตอนสร้างสินค้า A ราคาขาย 200 บาท มี VAT 7% ราคาซื้อ 100 บาท มี VAT 7%

· เมื่อสร้างรายการขายสินค้า A ในคอลัมน์ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” จะแสดงเป็น “7%” ให้อัตโนมัติ

· เมื่อสร้างรายการซื้อสินค้า A ในในคอลัมน์ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” จะแสดงเป็น “7%” ให้อัตโนมัติเช่นกัน

 

ตัวอย่างสินค้า A ราคาซื้อ/ ขาย มี VAT 7%

 

ตัวอย่างสินค้า A ในรายการขาย

 

 

ตัวอย่างสินค้า A ในรายการซื้อ

 

 

ตัวอย่างการแสดงผลบนหน้ารายการซื้อ/ ขาย กรณีสินค้าไม่มีภาษี (NO VAT)

ยกตัวอย่างเช่น

· ตอนสร้างสินค้า B ราคาขาย 200 บาท ไม่มีภาษี ราคาซื้อ 100 บาท ไม่มีภาษี

· เมื่อสร้างรายการขายสินค้า B ในคอลัมน์ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” จะแสดงเป็น “ไม่มีภาษี” ให้อัตโนมัติ

· เมื่อสร้างรายการซื้อสินค้า B ในในคอลัมน์ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” จะแสดงเป็น “ไม่มีภาษี” ให้อัตโนมัติเช่นกัน

 

ตัวอย่างสินค้า B ราคาซื้อ/ ขาย ไม่มีภาษี

 

 

ตัวอย่างสินค้า B ในรายการขาย

 

ตัวอย่างสินค้า B ในรายการซื้อ

 

ตัวอย่างการแสดงผลบนหน้ารายการซื้อ/ ขาย กรณีเป็นสินค้าที่สร้างไว้ในระบบก่อนมีการใช้งานฟังก์ชั่น VAT/ NO VAT

ยกตัวอย่างเช่น

· สินค้า C ถูกสร้างขึ้นมาในระบบ ZORT ก่อนมีการใช้งานฟังก์ชั่น VAT/ NO VAT

· เมื่อสร้างรายการซื้อ/ ขาย ระบบจะเลือกเป็นมีหรือไม่มีภาษีตามประเภทภาษีของรายการนั้น ๆ

· หากประเภทภาษีของรายการซื้อ/ ขาย เป็น “รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%” รายการสินค้านั้นจะแสดงเป็น “7%” อัตโนมัติ

· หากประเภทภาษีของรายการซื้อ/ ขาย เป็น “ไม่มีภาษี” รายการสินค้านั้นจะแสดงเป็น “ไม่มีภาษี” อัตโนมัติเช่นเดียวกัน

 

ตัวอย่างสินค้า C ที่ถูกสร้างขึ้นก่อนใช้งาน VAT/ NO VAT

 

 

ตัวอย่างรายการซื้อ/ ขาย ประเภทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

 

ตัวอย่างรายการซื้อ/ ขาย ประเภทไม่มีภาษี 

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line: @zort

โทร 02-026-6423