การค้นหาสินค้า

การค้นหาสินค้า สามารถค้นหาได้จาก keyword สั้นๆของสินค้า รหัสสินค้า ชื่อสินค้า และข้อมูล อื่นๆของสินค้า ทำให้การค้นหาข้อมูลใน ZORT ง่ายดายและรวดเร็ว ตามขั้นตอนดังนี้

 

การค้นหาในหน้าสินค้า #

1.) ไปที่เมนู สินค้า

2.) พิมพ์ keyword ที่ต้องการในช่อง ค้นหา

 

 

3.) สินค้าที่มีข้อมูลตรงกับ keyword ที่ค้นหา จะปรากฏขึ้นมาดังภาพ

 

 

การค้นหาในหน้าสร้างรายการซื้อ – ขาย

 1.) ไปที่เมนู สร้างรายการซื้อ / สร้างรายการขาย

2.) พิมพ์ keyword ของสินค้าที่ต้องการลงในช่อง ชื่อสินค้า

3.) สินค้าที่มีข้อมูลตรงกับ keyword ที่ค้นหา จะปรากฏขึ้นมาดังภาพ

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort