การค้นหาสินค้าบนระบบ ZORT

การค้นหาสินค้า สามารถค้นหาได้จาก keyword สั้น ๆ ของสินค้า รหัสสินค้า ชื่อสินค้า และข้อมูลอื่น ๆ ของสินค้ค้า ทำให้การค้นหาข้อมูลใน ZORT ง่ายดายและรวดเร็ว ตามขั้นตอนดังนี้

 

การค้นหาในหน้าสินค้า #

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า”

2. พิมพ์ keyword ที่ต้องการในช่อง “ค้นหา”

 

 

3. สินค้าที่มีข้อมูลตรงกับ keyword ที่ค้นหา จะปรากฏขึ้นมาดังภาพ

 

 

 

การค้นหาในหน้าสร้างรายการซื้อ – ขาย #

1. ไปที่เมนู “สร้างรายการซื้อ / สร้างรายการขาย”

2. พิมพ์ keyword ของสินค้าที่ต้องการลงในช่อง “ชื่อสินค้า”

(สินค้าที่มีข้อมูลตรงกับ keyword ที่ค้นหา จะปรากฏขึ้นมาดังภาพ)

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort