การแจ้งเตือน API ใกล้หมดอายุ หรือ API หมดอายุ

API ใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุคืออะไร 

API คือข้อมูลที่ใช้เชื่อมต่อระบบ ZORT และ Marketplace ต่างๆ เพื่อให้ระบบสามารถรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งแต่ละ Marketplace จะมีอายุของ API ที่ใช้เชื่อมต่อต่างกันไป ซึ่งในหน้าระบบ ZORT จะมีการแจ้งเตือน API ใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุแสดงเพื่อให้ร้านค้าสามารถต่ออายุ และใช้งานการเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่อง  

 

(ตัวอย่างการแจ้งเตือน API ใกล้หมดอายุ)

 

(ตัวอย่างการแจ้งเตือน API หมดอายุ)

 

โดยช่องทางที่มีการแจ้งเตือน API หมดอายุมีดังนี้ 

  1. Lazada 
  2. Shopee 
  3. NocNoc 
  4. Tiktok Shop 

 

ขั้นตอนการต่ออายุ API  #

1. ไปที่เมนูตั้งค่า >> เลือก เชื่อมต่อบริการอื่น >> ด้านหลังตัวเชื่อมต่อจะมีแจ้งเตือนสีแดง (ตามรูป) 

 

 

2. กดตรงแจ้งเตือน ระบบจะเปลี่ยนไปที่หน้า Login ของ Marketplace  ร้านค้าสามารถใส่ User / Password ของ Marketplace นั้น >> จากนั้น กดปุ่ม Submit 

(ไม่ใช่ User เข้าระบบ ZORT)  

 

 

3. เมื่อ Login แล้ว ระบบจะเปลี่ยนกลับมาที่หน้า ZORT อีกครั้ง เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ >> จากนั้น กด SAVE